Značajni propisi

Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More ("Službene novine Grada Rijeke", broj 12/2023)

Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More ("Službene novine Grada Rijeke", broj 5/2024)

 

Akt o osnivanju Dječjeg vrtića More

Odluka o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka ("Službene novine Grada Rijeke" broj 2/2017) (pdf)

Akti vrtića:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akti Grada Rijeke:

Strateški dokumenti:

Zakoni:

Podzakonski akti:

  • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
  • Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole ("Narodne novine" broj 107/14)
  • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 133/97 i 4/98)
  • Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima ("Narodne novine", broj 133/97 i 20/05)
  • Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine", broj 133/97)
  • Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja  ("Narodne novine", broj 133/97)
  • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću ("Narodne novine", broj 83/01)
  • Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima ("Narodne novine", broj 105/02, 55/06 i 121/07)
  • Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću ("Narodne novine", broj 114/02 i 63/19)

ARHIVA

Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka ("Službene novine Grada Rijeke" broj 12/2017)

Dodatak (1) Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka ("Službene novine Grada Rijeke broj 10/2018)

Dodatak (2) Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka ("Službene novine Grada Rijeke" broj 21/2019)

Dodatak (3) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 2/2021)

Dodatak (4) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 5/2022)