Igrom do sporta

Aktivnosti u pedagoškoj 2020./2021. godini

________________________________________________________________________________________________

Sportska skupina "Pingvini"- Participacija djece u procesu planiranja, realizacije i vrednovanja odgojno obrazovnog rada

 

Arhiva

 

Redoviti program obogaćen sadržajima iz sporta "Igrom do sporta" verificiralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a namijenjen je djeci predškolskog uzrasta od navršene treće godine života do polaska u školu te integriran u cjelodnevni odgojno-obrazovni rad, a provode ga odgojitelji skupine u suradnji s kineziologom.

Prilikom planiranja i realizacije programa uvažavaju se specifičnosti odgojne skupine djece, njihove potrebe i interesi, te mogućnosti i sposobnosti pojedinca. Jedino se takvim pristupom može pozitivno utjecati na pravilan rast i razvoj svakog djeteta.

Uz svakodnevnu aktivnost tjelesnog vježbanja programom su predviđeni i izleti te posjete sportskim klubovima, druženje sa sportašima, ljetovanja/zimovanja te sudjelovanja u različitim sportsko-rekreativnim manifestacijama.

Svrha ovog programa je omogućiti svakom djetetu koje ga polazi da iz vrtića izađe zdravo, zadovoljno, veselo i puno novih spoznaja.