ERASMUS + PROJEKT U NAŠEM VRTIĆU

Online diseminacijska radionica za korisnike programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti

U organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije 4. prosinca 2020. održana je online diseminacijska radionica za korisnike programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Radionici je prisustvovala i stručna suradnica Dječjeg vrtića More. Polaznici su mogli naučiti kako uspješno promovirati i provoditi svoje projekte s obzirom da je za uspješnu realizaciju projekta iznimno važna kvalitetna diseminacija. Komunikacijska stručnjakinja za digitalni marketing i copywriting Barbara Slade Jagodić je kroz praktičnu radionicu oblikovanja kvalitetnog medijskog sadržaja objasnila kako na učinkovit način željenoj publici predstaviti rezultate svojih projekata.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Tematski sastanak Digitalna suradnja i poučavanje

Agencija za mobilnost i programe Europske unije u četvrtak, 26. studenog 2020. održala je online tematski sastanak za korisnike Erasmus+ na temu „Digitalna suradnja i poučavanje-prakse i primjeri iz Erasmusa+“. Na sastanku je sudjelovala i stručna suradnica Dječjeg vrtića More. Sudionici su mogli doznati više o korištenju digitalnih alata u radu, poučavanju i provedbi projekata, kao i razvijanju digitalnih kompetencija Erasmus+ korisnika.

______________________________________________________________________________________________________________________________

eTwinning godišnja konferencija za početnike

Na godišnjoj eTwinning konferenciji za početnike „Razvoj digitalnih kompetencija: eTwinning za inovativno i kreativno rješavanje izazova“ sudjelovale su dvije stručne suradnice Dječjeg vrtića More. Ovogodišnja konferencija održala se 11. studenog 2020. putem ZOOM aplikacije u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Sudionici su mogli doznati više o eTwinning platformi i korištenju u odgojno-obrazovnim ustanovama, a dodijeljene su i nacionalne nagrade COMET najboljim eTwinning projektima u školskoj 2019./2020. godini.

https://www.mobilnost.hr/hr/novosti/razvoj-digitalnih-kompetencija-na-nacionalnoj-etwinning-konferenciji/

______________________________________________________________________________________________________________________________

Online prezentacija mobilnosti

Odgojiteljica Tamara Demo je u veljači 2020. godine u sklopu Erasmus projekta „First steps“ sudjelovala na tečaju u Barceloni na temu „Preschool Philophies: Montessori-Waldorf-Reggio Emilia“.

U četvrtak 12. studenog 2020. održala je online prezentaciju realizirane mobilnosti odgojno obrazovnim djelatnicima Dječjeg vrtića More. Tijekom prezentacije podijelila je svoja iskustva i dojmove, a sudionici su se aktivno uključili u raspravu.

Hvala Tamari što je predstavila Dječji vrtić More u Barceloni!             

_____________________________________________________________________________________________________

Tematsko predavanje za korisnike programa Erasmus+

Stručni suradnici Dječjeg vrtića More sudjelovali su 10.rujna 2020. na online predavanju na temu „Primjena mindfulness tehnika za uspješnije nošenje sa stresom“ u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Sudionici su upoznali osnovna načela mindfulness prakse i rezultate znanstvenih istraživanja o učincima koje primjena ove prakse može imati u zaštiti mentalnog zdravlja. Naglasak je bio na iskustvenim vježbama i primjeni jednostavnih  mindfulness meditacija.

https://www.mobilnost.hr/hr/novosti/odrzana-virtualna-antistress-radionica-za-korisnike/

______________________________________________________________________________________________________________________________

Erasmus + mobilnost u Nizozemskoj

U sklopu projekta Erasmus+ početkom ožujka, u Assenu, prekrasnom malom gradu na sjeveru Nizozemske, u organizaciji Quarter mediation održan je tečaj na kojem je sudjelovala odgojiteljica iz vrtića Đurđice,  Anita Miočić-Stošić. Uz nju, bilo je još devetnaest sudionika iz Belgije, Grčke, Španjolske, Danske i Rumunjske.

Glavne teme tečaja,

  • kako kreativno osmisliti različite modele učenja kroz glazbu, umjetnost, igre, informatičke tehnologije;
  • na koji način timski rad i suradničko učenje na formalne i neformalne načine mogu pomoći u suočavanju sa izazovima današnjice - kako pristupiti učenicima različitog socijalnog i kulturnog okružja uključujući i migrante.

Sudionici su tijekom pet dana prorađivali interaktivno, učeći neposrednim iskustvom na terenu (Gradskom muzeju, Muzeju tradicionalnih zanata, Državnom arhivu,....).

slika_1_nizozemska.jpg    slika2_nizozemska.jpg

Sudjelovanje na ovoj mobilnosti zaista je bila dragocjena prilika za povezivanje sa internacionalnim sustručnjacima na osobnoj i profesionalnoj razini te stjecanje novih znanja i iskustava koja osnažuju profesionalca i podižu odgojiteljske kompetencije na višu razinu. U sklopu stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika DV More, Anita Miočić Stošić će detaljno prenijeti svoja novostečena znanja i iskustva - o tome u sljedećem postu!

slika3_nozozemska.png

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Erasmus+ mobilnost u Španjolskoj

U sklopu projekta Erasmus + odgojiteljica Tamara Demo boravila je u Barceloni od 24. do 28. veljače te je bila učesnica tečaja “Comparing Preschool Philosophies: Waldorf – Montessori – Reggio Emilia Methods”. Tečaj je započeo usporedbom odgojno obrazovnog rada zemalja učesnica (Slovenija, Austrija, Latvija, Španjolska i Hrvatska) te uočavanjem sličnosti i razlika među njima.

slika_1_spanjolska.png

Nakon što su se sudionici u teorijskom dijelu tečaja upoznali sa svim trima filozofijama, njihovim prednostima i nedostacima, u praktičnom dijelu imali su zadaću kreirati idealni prostor te osmisliti aktivnosti i rad u vrtiću vodeći se načelima svih triju filozofija. Zaključak nakon refleksije provedenih aktivnosti - ovakav način educiranja i razmjena iskustava uvelike pridonosi profesionalnom razvoju odgojitelja, a stečena znanja primjenjiva su u daljnjem neposrednom radu sa djecom.

slika_2_spanjolska.jpg      slika_3._spanjolska.jpg

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Erasmus + projekt u našem vrtiću

Prepoznajući važnost i potrebu internacionalizacije i promocije cjeloživotnog učenja odgojno-obrazovnih djelatnika vrtića, prijavili smo se na Natječaj Agencije za mobilnost i programe EU Erasmus+ te dobili financijsku potporu za provedbu europskog projekta u našem vrtiću.         

U kategoriji Ključna aktivnost 1 (KA 1) za programe mobilnosti u svrhu učenja za pojedince, projekt "Prvi koraci – First steps" provodit će se od 01.06.2019.-31.5. 2021. godine. Nositelji projekta su: ravnateljica, stručni suradnici  te šest odgojitelja. Projekt obuhvaća deset mobilnosti u Sloveniji, Grčkoj, Italiji i Nizozemskoj, na kojima će sudjelovati nositelji projekta i stjecati kompetencije za kvalitetnije ostvarenje ciljeva planiranih u Europskom razvojnom planu DV More. Ciljevi projekta su uvođenje aktivnosti koje potiču razvoj STEM kompetencija u svakodnevnu igru i učenje djece te razvoj ekološke osviještenosti i brige za okoliš od najranije dobi.

Nadamo se da je ovaj projekt tek početak međunarodnog i projektnog iskustva te će doprinijeti daljnjem povezivanju i umrežavanju na institucionalnoj i osobnoj profesionalnoj razini.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Erasmus + projekt: Krećemo na mobilnosti!

U pedagoškoj godini 2019./2020. započeli smo s provedbom Erasmus+ projekta „First steps“. Prema planu -  deset različitih mobilnosti za devet djelatnika – prve odgojiteljice kreću na strukturirane tečajeve u skladu s Europskim razvojnim planom ustanove. Jedan od dugoročnih ciljeva ustanove je uvesti u rad elemente različitih pedagoških koncepcija, pa će krajem veljače jedna odgojiteljica sudjelovati na tečaju u Barceloni na temu „Preschool Philosophies: Montessori-Waldorf-Reggio Emilia“ dok će druga početkom ožujka u Nizozemskoj stjecati kompetencije za uvođenje outdoor education koncepta u rad s djecom predškolske dobi. Prije prve mobilnosti održan je sastanak Erasmus tima te su dogovorene aktivnosti potrebne za mobilnost. Svi sudionici dobili su upute o odlasku na mobilnosti te o onome što ih očekuje po povratku (on line upitnik, prezentacija ostalim djelatnicima te drugi oblici diseminacije).                                                

Veselimo se novim iskustvima!