ERASMUS + PROJEKT U NAŠEM VRTIĆU

ERASMUS + MOBILNOST U NIZOZEMSKOJ

U sklopu projekta Erasmus+ početkom ožujka, u Assenu, prekrasnom malom gradu na sjeveru Nizozemske, u organizaciji Quarter mediation održan je tečaj na kojem je sudjelovala odgojiteljica iz vrtića Đurđice,  Anita Miočić-Stošić. Uz nju, bilo je još devetnaest sudionika iz Belgije, Grčke, Španjolske, Danske i Rumunjske.

Glavne teme tečaja,

  • kako kreativno osmisliti različite modele učenja kroz glazbu, umjetnost, igre, informatičke tehnologije;
  • na koji način timski rad i suradničko učenje na formalne i neformalne načine mogu pomoći u suočavanju sa izazovima današnjice - kako pristupiti učenicima različitog socijalnog i kulturnog okružja uključujući i migrante.

Sudionici su tijekom pet dana prorađivali interaktivno, učeći neposrednim iskustvom na terenu (Gradskom muzeju, Muzeju tradicionalnih zanata, Državnom arhivu,....).

slika_1_nizozemska.jpg    slika2_nizozemska.jpg

Sudjelovanje na ovoj mobilnosti zaista je bila dragocjena prilika za povezivanje sa internacionalnim sustručnjacima na osobnoj i profesionalnoj razini te stjecanje novih znanja i iskustava koja osnažuju profesionalca i podižu odgojiteljske kompetencije na višu razinu. U sklopu stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika DV More, Anita Miočić Stošić će detaljno prenijeti svoja novostečena znanja i iskustva - o tome u sljedećem postu!

slika3_nozozemska.png

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ERASMUS + MOBILNOST U ŠPANJOLSKOJ

U sklopu projekta Erasmus + odgojiteljica Tamara Demo boravila je u Barceloni od 24. do 28. veljače te je bila učesnica tečaja “Comparing Preschool Philosophies: Waldorf – Montessori – Reggio Emilia Methods”. Tečaj je započeo usporedbom odgojno obrazovnog rada zemalja učesnica (Slovenija, Austrija, Latvija, Španjolska i Hrvatska) te uočavanjem sličnosti i razlika među njima.

slika_1_spanjolska.png

Nakon što su se sudionici u teorijskom dijelu tečaja upoznali sa svim trima filozofijama, njihovim prednostima i nedostacima, u praktičnom dijelu imali su zadaću kreirati idealni prostor te osmisliti aktivnosti i rad u vrtiću vodeći se načelima svih triju filozofija. Zaključak nakon refleksije provedenih aktivnosti - ovakav način educiranja i razmjena iskustava uvelike pridonosi profesionalnom razvoju odgojitelja, a stečena znanja primjenjiva su u daljnjem neposrednom radu sa djecom.

slika_2_spanjolska.jpg      slika_3._spanjolska.jpg

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ERASMUS + PROJEKT U NAŠEM VRTIĆU

Prepoznajući važnost i potrebu internacionalizacije i promocije cjeloživotnog učenja odgojno-obrazovnih djelatnika vrtića, prijavili smo se na Natječaj Agencije za mobilnost i programe EU Erasmus+ te dobili financijsku potporu za provedbu europskog projekta u našem vrtiću.         

U kategoriji Ključna aktivnost 1 (KA 1) za programe mobilnosti u svrhu učenja za pojedince, projekt "Prvi koraci – First steps" provodit će se od 01.06.2019.-31.5. 2021. godine. Nositelji projekta su: ravnateljica, stručni suradnici  te šest odgojitelja. Projekt obuhvaća deset mobilnosti u Sloveniji, Grčkoj, Italiji i Nizozemskoj, na kojima će sudjelovati nositelji projekta i stjecati kompetencije za kvalitetnije ostvarenje ciljeva planiranih u Europskom razvojnom planu DV More. Ciljevi projekta su uvođenje aktivnosti koje potiču razvoj STEM kompetencija u svakodnevnu igru i učenje djece te razvoj ekološke osviještenosti i brige za okoliš od najranije dobi.

Nadamo se da je ovaj projekt tek početak međunarodnog i projektnog iskustva te će doprinijeti daljnjem povezivanju i umrežavanju na institucionalnoj i osobnoj profesionalnoj razini.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Erasmus + projekt: Krećemo na mobilnosti!

U pedagoškoj godini 2019./2020. započeli smo s provedbom Erasmus+ projekta „First steps“. Prema planu -  deset različitih mobilnosti za devet djelatnika – prve odgojiteljice kreću na strukturirane tečajeve u skladu s Europskim razvojnim planom ustanove. Jedan od dugoročnih ciljeva ustanove je uvesti u rad elemente različitih pedagoških koncepcija, pa će krajem veljače jedna odgojiteljica sudjelovati na tečaju u Barceloni na temu „Preschool Philosophies: Montessori-Waldorf-Reggio Emilia“ dok će druga početkom ožujka u Nizozemskoj stjecati kompetencije za uvođenje outdoor education koncepta u rad s djecom predškolske dobi. Prije prve mobilnosti održan je sastanak Erasmus tima te su dogovorene aktivnosti potrebne za mobilnost. Svi sudionici dobili su upute o odlasku na mobilnosti te o onome što ih očekuje po povratku (on line upitnik, prezentacija ostalim djelatnicima te drugi oblici diseminacije).                                                

Veselimo se novim iskustvima!