ERASMUS + PROJEKT U NAŠEM VRTIĆU

Projekt Urbani vrtovi i STEM aktivnosti

03.06.2022. g. U ime DV More ravnateljica Jasna Crnčić sudjelovala je na predstavljanju DV More i Grada Rijeke te potpisala Ugovor o provedbi Projekta K2 Teaaching STEAM through Urban Garden Based Learning in the kindergarden- veliko partnerstvo.Predstavljanju i potpisivanju prisustvovala je  i odgojiteljica Dora Pribanić kordinatorica odgojiteljica koje će sudjelovati u provedbi projekta. Partneri projekta su: 1. Akata Makata – Grčka (koordinator) 2. Kairos Consorzio di Cooperative Sociali – Italija 3. DV More –  Grad Rijeka R Hrvatska 4. Stando ltd – Cipar 5. Projekt UTOPIA KOIN.S. EP – Cipar 6. Avrupa Yenilikci Toplum Dernei - Turska

Cilj projekta je podučavanje STEAM-a korištenjem praktičnih aktivnosti na urbanim vrtovima i integracijom permakulturnih vrijednosti.Sudionici (odgajatelji koji su se odlučili sudjelovati i djeca) će se upoznati s prostorom vrta kao bogatim okruženjem za podučavanje i učenje kroz nastavni plan i program, posebno na STEAM polju. Razmišljanja o ekološkoj i socijalnoj pravednosti uokvirit će sve aspekte projekta, s posebnim naglaskom na mjesto, grad iz kojeg dolaze (osobni, kulturni i geografski položaj i identitet) u obrazovanju u vrtu. Opsežan angažman u vrtlarskim praksama, aktivnosti pripreme hrane i kritički dijalog bit će pedagoški načini istraživanja tijekom cijelog projekta.

Ideja je podržati, proširiti postojeće inicijative ili potaknuti nove akcije vezane uz 17 ciljeva održivog razvoja (SDG) u obrazovanju, a posebno u predškolskoj ustanovi.

Projektni konzorcij predan je ideji cjeloživotnog učenja, usavršavanja osoblja, proširenja njihovog iskustva, pružanja mogućnosti mlađem osoblju da steknu dragocjeno iskustvo za daljnji napredak i omogućavanja starijim članovima osoblja da se ponovno osposobe.

PROJEKTNA INOVACIJA

Projekt je inovativan po tome što nema puno postojećeg materijala koji je sadržajan u prirodi koji primjenjuje postupke učenja u vrtu u STEAM-u u vrtiću.

DV More će doprinijeti kao dječji vrtić svojom stručnošću kroz cijeli projekt.

Rezultati koji će uslijediti nakon završetka projekta su

1. Priručnik najboljih praksi o učenju u vrtu i razvoju obrazovnog materijala

2. UrbSTEAM Online alat s resursima za edukatore

3. Razvoj interaktivne platforme UrbSTEAM

Projekt traje dvije godine. 23.349,00eur sredstva koja su dodijeljena utrošiti će se za potrebna sredstva i odlazak tri odgojiteljice na višednevnu edukaciju u Larissu.

20220602_160723_2.jpg  20220602_160815_1.jpg  img-20220603-wa0021_1.jpg

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Završni sastanak

Nakon provedenih mobilnosti 14.6.2022. održan je završni sastanak svih sudionika mobilnosti i projektnog tima. Tijekom realizacije mobilnosti odgojno obrazovni djelatnici dobili su uvid u različite metode odgojno obrazovnog rada. Drugačiji pogledi na dječji razvoj omogućili su stručnu diskusiju i preispitivanje dosadašnjih stavova i vrijednosti što je rezultiralo uvođenjem promjena u praksi. Uvid u praksu drugih vrtića omogućio je upoznavanje drugačijih sustava predškolskog odgoja, drugačijih metoda i strategija, a ujedno je stvorilo dobre uvjete za bolje razumijevanje vlastite prakse i vremena u kojem živimo.

Dogovoreni su daljnji koraci diseminacije projekta u svrhu poticanja odgojno obrazovnih djelatnika na daljnja istraživanja i učenja. Utjecaj mobilnosti na stečene kompetencije odgojitelja je rezultat koji je važno podijeliti kako bi motivirali druge djelatnike na daljnja uključivanja u buduće projekte.

         

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Erasmus+ mobilnost u Portugalu

U sklopu projekta Erasmus + odgojiteljice Matea Grdinić i Nikolina Đečaj boravile su u Lisabonu od 16. do 20. svibnja 2022. godine te su bile sudionice tečaja “ Environmental Education – Small Actions With Big Impacts “ vođena od strane Cultivating Futures. Uz njih  je boravilo još 7 sudionika iz Njemačke, Mađarske, Poljske i Grčke. Sudionici su tijekom pet dana učili o važnosti očuvanja naše Planete i o ekologiji. Tečaj je pružio odgajateljima i učiteljima znanja iz područja odgoja i obrazovanja za okoliš  i održivog razvoja te kako ta ista znanja primijeniti u svom odgojno obrazovnom radu.

   

 Tečaj je obuhvatio obrazovne alate i resurse, uključujući informacije utemeljene na dokazima, statistiku, video zapise i praktične vježbe u području obrazovanja o okolišu koje sudionici mogu prilagoditi svom kontekstu, unutar i izvan ustanove. Također, sudionici su promišljali u skupinama, prema njihovim predmetnim područjima i obrazovnim razinama, o najboljim strategijama za djecu i mlade da iskuse i stječu ekološke vještine. Sudionici su mogli podijeliti svoja iskustva i razgovarati o tome kako pristupiti ovom problemu sa svojim kolegama ali i s djecom.

   

 Tijekom ovog tečaja polaznici su mogli iz prve ruke iskusiti različita mjesta u Lisabonu koja provode i razvijaju ekološke projekte te sudjelovali u različitim praktičnim radionicama od recikliranja do sadnje.

    

 Sudjelovanje u ovom programu bila je odlična prilika za unapređivanje vlastite prakse u području ekologije, upoznavanje druge kulture i razmjenu iskustava s kolegama iz drugih država. Vjerujemo da male akcije mogu imati velik utjecaj i da se svaki trud računa. Stoga je naš moto da svijetu trebaju milijuni nesavršenih ekologa koji se malim (ali velikim) svakodnevnim akcijama bore za naš planet.

          

_______________________________________________________________________________________________________________________

Erasmus+ mobilnost u Sloveniji

U sklopu job shedowing mobilnosti petodnevni boravak u vrtićima grada Kočevje od 16. do 20. svibnja 2022. godine omogućio je stručnoj suradnici Radmili Bajić dublji uvid u predškolski odgojno obrazovni sustav Slovenije. Interes je usmjeren na organizaciju aktivnosti u prirodi jer su Kočevski vrtići u mreži šumske pedagogije Slovenije.

             

Boravak u vrtićima omogućio je bolje razumijevanje konteksta njihove ustanove, kao i spoznaju o uvjetima i resursima koje imamo u našem vrtiću. Dogovoreni su daljnji koraci i načini suradnje koji će omogućiti druženje djece i odgojno obrazovnih djelatnika u različitim organiziranim aktivnostima.

            

________________________________________________________________________________________________________________________

Online prezentacije mobilnosti

U sklopu manifestacije Dana vrtića More u svibnju 2022. godine održane su prezentacije mobilnosti erasmus projekta „First steps“. Odgojiteljice Jasmina Pamuković, Nika Mulvaj i Tea Kolesar podijelile su svoje erasmus iskustvo tijekom prezentacija održanih koristeći google meet. Prezentacije su bile dostupne odgojno obrazovnim djelatnicima našeg vrtića kao i široj javnosti (studentima, roditeljima, odgojno obrazovnim djelatnicima ostalih vrtića). Iskazan je veliki interes za sudjelovanje, te se planira u sljedećoj pedagoškoj godini ponoviti navedena događanja.

________________________________________________________________________________________________________________________

Erasmus+ mobilnost na Islandu

U sklopu individualnih mobilnosti koje je DV More realizirao u Erasmus+ projektu “First steps” od 2019.-2022. godine, djelatnica Ljiljana Brašnić sudjelovala je na tečaju “Erasmus+ Project Management” koji je održan od 26. do 30.4.2022. u Reykjaviku (Island). Prvi radni dan protekao je u uzajamnom predstavljanju sudionika/ustanova/gradova/država polaznika tečaja.

    

Tijekom edukacije naglašena je važnost: aktivnog djelovanja na platformi E-Twinning, koja će se ubrzo fuzionirati s platformom School Education Gateway; dobivanja akreditacije od nacionalne agencije za Erasmus te prednosti za ustanovu koje proizlaze iz dobivanja iste; upoznavanja i povezivanja s potencijalnim partnerima na budućim Erasmus projektima. Sve navedeno provedeno je u neposrednom, praktičnom obliku i vježbanju “na licu mjesta”, uz svesrdnu pomoć i podršku voditelja tečaja. Naravno, nije izostao bogati društveni i kulturni program, upoznavanje gradskih znamenitosti  i prirodnih ljepota u bližoj okolici. Jedini “propust” organizatora - nisu naručili Auroru borealis...Strpljivo i uzaludno smo ju čekali do kasno u noć!

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Erasmus+ mobilnost u Grčkoj

U sklopu projekta Erasmus + odgojiteljica Tea Kolesar boravila je u Ateni od 25. do 29. travnja 2022. godine te je bila sudionica tečaja “EESTEAM - Early Education STEAM - Pedagogical Inovations for STEM, STEAM, STREAM and differentiated learning“. Uz nju je boravilo još 7 sudionika iz Portugala.

Sudionici su tijekom pet dana učili o primjerima STEM-STEAM aktivnosti koje mogu koristiti u ranom i predškolskom obrazovanju, s naglaskom na stvarnim situacijama. Prošli su praktične vježbe kako osmisliti i primjenjivati znanstvene metode u radu. Vidjeli su demonstraciju STEM-STEAM-ovih Web2.0 i Web3.0 aplikacija i alata. S tim alatima i aplikacijama su vježbali moguće scenarije u svakodnevnom radu.

     

Učili su stvarati digitalne priče i slikovnice, kako oživjeti dječji crtež ili igračku, spojiti YouTube i obrazovnu paradigmu te kako implementirati digitalno pripovijedanje pomoću videa. Koristili su 3D printer i razne programe i aplikacije za proširenu i virtualnu stvarnost. Upoznali su se s osnovama robotike i programiranja uz robota Sphero i Calliope te Micro:bit.

   

STE[A]M pristupe rada s djecom otkrivali su i u šetnji Starim gradom u Ateni i obilascima  Plake, Thisseia, Antičke i Rimske Agore u Ateni, Muzeja Akropole i Anafiotike. Obišli su i Muzej Antičke tehnologije Herakleidom u kojem su vidjeli primjenu STEAM metoda u antičkoj Grčkoj.

Sudjelovanje u ovom programu bila je odlična prilika za unapređivanje vlastite prakse u području STEAM- a, upoznavanje druge kulture i razmjenu iskustava s kolegama iz drugih država.

  

________________________________________________________________________________________________________________________

Erasmus+ mobilnost u Turskoj

U sklopu job shadowing mobilnosti odgojiteljica Nika Mulvaj boravila je u Istanbulu od 18. do 22. travnja 2022. godine zajedno sa skupinom odgojiteljica iz Španjolske i Estonije. Posjetili su četiri različita vrtića. Dva vrtića bila su u sklopu osnovne škole dok su druga dva bila zasebne ustanove. Posjetom različitim vrtićima upoznali su se s organizacijom, radom i kulturom dječjih vrtića u Turskoj. Prikazali su im različite aktivnosti koje provode prilikom neposrednog rada te ih motivirali da zajedno s djecom sudjeluju u istim. Upoznali su se s različitim načinima rada s djecom s posebnim potrebama, te stekli nova znanja koja mogu primjenjivati u svojem daljnjem radu. Sudjelovanje u ovom projektu bila je dobra prilika za izlaženje iz vlastite konfort zone te upoznavanje i suočavanje s novim prilikama i iskustvima.

 

   

   

________________________________________________________________________________________________________________________

Erasmus+ mobilnost u Sloveniji

Početkom travnja 2022. godine nakon duže pauze zbog pandemije Covid-19 nastavilo se s projektom Erasmus+. Odgojiteljica Jasmina Pamuković je od  4. do 8. travnja 2022. boravila u Ljubljani te je u sklopu job shadowinga sudjelovala u petodnevnom radu i aktivnostima u vrtiću Pedenjcarstvo u Ljubljani.

                     

Vrtić Pedenjcarstvo je jedan od 9 jedinica (dječjih vrtića) PEDENjPEDA. Obilaskom svih jedinica moglo se doznati više o načinu i organizaciji  rada kao i o materijalnim uvjetima. Naglasak je bio na razmjeni iskustva u neposrednom radu s djecom.

  _______________________________________________________________________________________________________________________________

Online diseminacijska radionica za korisnike programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti

U organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije 4. prosinca 2020. održana je online diseminacijska radionica za korisnike programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Radionici je prisustvovala i stručna suradnica Dječjeg vrtića More. Polaznici su mogli naučiti kako uspješno promovirati i provoditi svoje projekte s obzirom da je za uspješnu realizaciju projekta iznimno važna kvalitetna diseminacija. Komunikacijska stručnjakinja za digitalni marketing i copywriting Barbara Slade Jagodić je kroz praktičnu radionicu oblikovanja kvalitetnog medijskog sadržaja objasnila kako na učinkovit način željenoj publici predstaviti rezultate svojih projekata.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Tematski sastanak Digitalna suradnja i poučavanje

Agencija za mobilnost i programe Europske unije u četvrtak, 26. studenog 2020. održala je online tematski sastanak za korisnike Erasmus+ na temu „Digitalna suradnja i poučavanje-prakse i primjeri iz Erasmusa+“. Na sastanku je sudjelovala i stručna suradnica Dječjeg vrtića More. Sudionici su mogli doznati više o korištenju digitalnih alata u radu, poučavanju i provedbi projekata, kao i razvijanju digitalnih kompetencija Erasmus+ korisnika.

______________________________________________________________________________________________________________________________

eTwinning godišnja konferencija za početnike

Na godišnjoj eTwinning konferenciji za početnike „Razvoj digitalnih kompetencija: eTwinning za inovativno i kreativno rješavanje izazova“ sudjelovale su dvije stručne suradnice Dječjeg vrtića More. Ovogodišnja konferencija održala se 11. studenog 2020. putem ZOOM aplikacije u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Sudionici su mogli doznati više o eTwinning platformi i korištenju u odgojno-obrazovnim ustanovama, a dodijeljene su i nacionalne nagrade COMET najboljim eTwinning projektima u školskoj 2019./2020. godini.

https://www.mobilnost.hr/hr/novosti/razvoj-digitalnih-kompetencija-na-nacionalnoj-etwinning-konferenciji/

______________________________________________________________________________________________________________________________

Online prezentacija mobilnosti

U sklopu projekta Erasmus+ početkom ožujka 2020., u Assenu, prekrasnom malom gradu na sjeveru Nizozemske, u organizaciji Quarter mediation održan je tečaj na kojem je sudjelovala odgojiteljica Anita Miočić-Stošić.  .

U studenom 2020. održala je online prezentaciju realizirane mobilnosti odgojno obrazovnim djelatnicima Dječjeg vrtića More. Tijekom prezentacije podijelila je svoja iskustva i dojmove, a sudionici su se aktivno uključili u raspravu. 

Hvala Aniti što je predstavila Dječji vrtić More u Assenu!  

______________________________________________________________________________________________________________________________

Online prezentacija mobilnosti

Odgojiteljica Tamara Demo je u veljači 2020. godine u sklopu Erasmus projekta „First steps“ sudjelovala na tečaju u Barceloni na temu „Preschool Philophies: Montessori-Waldorf-Reggio Emilia“.

U četvrtak 12. studenog 2020. održala je online prezentaciju realizirane mobilnosti odgojno obrazovnim djelatnicima Dječjeg vrtića More. Tijekom prezentacije podijelila je svoja iskustva i dojmove, a sudionici su se aktivno uključili u raspravu.

Prezentacija Erasmus iskustva

Hvala Tamari što je predstavila Dječji vrtić More u Barceloni!             

_____________________________________________________________________________________________________

Tematsko predavanje za korisnike programa Erasmus+

Stručni suradnici Dječjeg vrtića More sudjelovali su 10.rujna 2020. na online predavanju na temu „Primjena mindfulness tehnika za uspješnije nošenje sa stresom“ u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Sudionici su upoznali osnovna načela mindfulness prakse i rezultate znanstvenih istraživanja o učincima koje primjena ove prakse može imati u zaštiti mentalnog zdravlja. Naglasak je bio na iskustvenim vježbama i primjeni jednostavnih  mindfulness meditacija.

https://www.mobilnost.hr/hr/novosti/odrzana-virtualna-antistress-radionica-za-korisnike/

______________________________________________________________________________________________________________________________

Erasmus + mobilnost u Nizozemskoj

U sklopu projekta Erasmus+ početkom ožujka, u Assenu, prekrasnom malom gradu na sjeveru Nizozemske, u organizaciji Quarter mediation održan je tečaj na kojem je sudjelovala odgojiteljica iz vrtića Đurđice,  Anita Miočić-Stošić. Uz nju, bilo je još devetnaest sudionika iz Belgije, Grčke, Španjolske, Danske i Rumunjske.

Glavne teme tečaja,

  • kako kreativno osmisliti različite modele učenja kroz glazbu, umjetnost, igre, informatičke tehnologije;
  • na koji način timski rad i suradničko učenje na formalne i neformalne načine mogu pomoći u suočavanju sa izazovima današnjice - kako pristupiti učenicima različitog socijalnog i kulturnog okružja uključujući i migrante.

Sudionici su tijekom pet dana prorađivali interaktivno, učeći neposrednim iskustvom na terenu (Gradskom muzeju, Muzeju tradicionalnih zanata, Državnom arhivu,....).

slika_1_nizozemska.jpg    slika2_nizozemska.jpg

Sudjelovanje na ovoj mobilnosti zaista je bila dragocjena prilika za povezivanje sa internacionalnim sustručnjacima na osobnoj i profesionalnoj razini te stjecanje novih znanja i iskustava koja osnažuju profesionalca i podižu odgojiteljske kompetencije na višu razinu. U sklopu stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika DV More, Anita Miočić Stošić će detaljno prenijeti svoja novostečena znanja i iskustva - o tome u sljedećem postu!

slika3_nozozemska.png

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Erasmus+ mobilnost u Španjolskoj

U sklopu projekta Erasmus + odgojiteljica Tamara Demo boravila je u Barceloni od 24. do 28. veljače te je bila učesnica tečaja “Comparing Preschool Philosophies: Waldorf – Montessori – Reggio Emilia Methods”. Tečaj je započeo usporedbom odgojno obrazovnog rada zemalja učesnica (Slovenija, Austrija, Latvija, Španjolska i Hrvatska) te uočavanjem sličnosti i razlika među njima.

slika_1_spanjolska.png

Nakon što su se sudionici u teorijskom dijelu tečaja upoznali sa svim trima filozofijama, njihovim prednostima i nedostacima, u praktičnom dijelu imali su zadaću kreirati idealni prostor te osmisliti aktivnosti i rad u vrtiću vodeći se načelima svih triju filozofija. Zaključak nakon refleksije provedenih aktivnosti - ovakav način educiranja i razmjena iskustava uvelike pridonosi profesionalnom razvoju odgojitelja, a stečena znanja primjenjiva su u daljnjem neposrednom radu sa djecom.

slika_2_spanjolska.jpg      slika_3._spanjolska.jpg

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Erasmus + projekt u našem vrtiću

Prepoznajući važnost i potrebu internacionalizacije i promocije cjeloživotnog učenja odgojno-obrazovnih djelatnika vrtića, prijavili smo se na Natječaj Agencije za mobilnost i programe EU Erasmus+ te dobili financijsku potporu za provedbu europskog projekta u našem vrtiću.         

U kategoriji Ključna aktivnost 1 (KA 1) za programe mobilnosti u svrhu učenja za pojedince, projekt "Prvi koraci – First steps" provodit će se od 01.06.2019.-31.5. 2021. godine. Nositelji projekta su: ravnateljica, stručni suradnici  te šest odgojitelja. Projekt obuhvaća deset mobilnosti u Sloveniji, Grčkoj, Italiji i Nizozemskoj, na kojima će sudjelovati nositelji projekta i stjecati kompetencije za kvalitetnije ostvarenje ciljeva planiranih u Europskom razvojnom planu DV More. Ciljevi projekta su uvođenje aktivnosti koje potiču razvoj STEM kompetencija u svakodnevnu igru i učenje djece te razvoj ekološke osviještenosti i brige za okoliš od najranije dobi.

Nadamo se da je ovaj projekt tek početak međunarodnog i projektnog iskustva te će doprinijeti daljnjem povezivanju i umrežavanju na institucionalnoj i osobnoj profesionalnoj razini.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Erasmus + projekt: Krećemo na mobilnosti!

U pedagoškoj godini 2019./2020. započeli smo s provedbom Erasmus+ projekta „First steps“. Prema planu -  deset različitih mobilnosti za devet djelatnika – prve odgojiteljice kreću na strukturirane tečajeve u skladu s Europskim razvojnim planom ustanove. Jedan od dugoročnih ciljeva ustanove je uvesti u rad elemente različitih pedagoških koncepcija, pa će krajem veljače jedna odgojiteljica sudjelovati na tečaju u Barceloni na temu „Preschool Philosophies: Montessori-Waldorf-Reggio Emilia“ dok će druga početkom ožujka u Nizozemskoj stjecati kompetencije za uvođenje outdoor education koncepta u rad s djecom predškolske dobi. Prije prve mobilnosti održan je sastanak Erasmus tima te su dogovorene aktivnosti potrebne za mobilnost. Svi sudionici dobili su upute o odlasku na mobilnosti te o onome što ih očekuje po povratku (on line upitnik, prezentacija ostalim djelatnicima te drugi oblici diseminacije).                                                

Veselimo se novim iskustvima!