Financijsko poslovanje

2020. godina

U vezi financijskog poslovanja Dječjeg vrtića More objavljuju se sljedeći dokumenti:

1. Financijski plan

Prijedlog financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2020. - 2022. godina

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

______________________________________________________________________________________________________

2019. godina

U vezi financijskog poslovanja Dječjeg vrtića More objavljuju se sljedeći dokumenti:

1. Financijsko izvješće

Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Bilješke uz Financijsko izvješće

2. Financijski plan

Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2019. - 2021. godina

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka