Integrirani glazbeni program

22.12.2020.

Polugodišnja prezentacija integriranog glazbenog programa


__________________________________________________________________________________________________

22.12.2020.

Božićna čestitka

_________________________________________________________________________________________________________

27.10.2020.

Izlet "Jesen u šumi"

Djeca skupine Hobotnice iz PPO Đurđice u kojem se provodi integrirani glazbeni program, bili su na izletu "Jesen u šumi". Doživljaj jeseni u šumi provukli smo kroz glazbene aktivnosti osluškivanja, stvaranja zvukova i pjevanja.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Arhiva

 

Cilj glazbenog programa je obogaćivanje odgojno-obrazovnog rada odabranim glazbenim aktivnostima te razvijanje i potpora senzibiliteta djeteta za glazbu. Program se temelji na fleksibilnosti i na aktualnim interesima djeteta pri čemu se  podupiru njegove ideje, inicijative i stvaralačka ponašanja. Glazba utkana u dnevne aktivnosti kao njihov integrirani dio prožima cijeli život djeteta u predškolskoj ustanovi, a u službi je najvažnijih razvojnih i odgojno-obrazovnih ciljeva dok istodobno za dijete predstavlja izvor zadovoljstva, uživanja i estetskog doživljaja. Tako glazba postaje poticaj za igru i dječje stvaralaštvo.

Osnovne zadaće provode se kroz metodička područja: pokret, glas, udaraljke, tempo, ritam, dinamika, memorija i improvizacija. Kroz svakodnevne aktivnosti podržava se dječji interes za glazbu kroz sve njezine segmente te utječe na stvaranje glazbenog ukusa i sklonosti ka pjevanju i sviranju. Razvija se pravilan, ekonomičan i lijep pokret koji teži kreativnom izražavanju te se razvija koordinacija i kontrola pokreta što omogućuje bolje održavanje tempa pri usklađivanju pokreta i glazbe. Upoznaje se tehnika disanja i aktiviranja dijafragme koja omogućuje kontrolu dinamike i trajanja zvuka, točnu artikulaciju i intonaciju. Razvija se osjećaj za visinu tona te oblikuje različita boja glasa. Slušno i vizualno se upoznaju, razlikuju i imenuju udaraljke, njihova građa i kvaliteta zvuka te njihova primjena u pratnji plesa i pjevanja. Istražuju se i igrom otkrivaju načini sviranja i kvaliteta zvuka udaraljki te primjenjuju iskustva istraživanja u sviranju.

Poštuje se pravo djeteta na osobnost i zadovoljavanje potrebe za učenjem i individualizacijom. Osim toga, rad je usmjeren i na razvoj djetetove slike o sebi, kreativnosti, samopoštovanja, te najvažnije - razvoj komunikacijskih vještina. Program se kreira prema konkretnim osnovnim i psihološkim potrebama djece, te prati napredak već stečenih kompetencija, obogaćuje ih, te stvara nove kompetencije djece.

"Svi trebamo glazbu, jer bez nje ne možemo živjeti"  Nikolaus Harnoncourt