Rezultati upisa

Objava Liste reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 2023./2024. godinu

Listu reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u pedagošku 2023./2024. godinu u Dječji vrtić More možete pogledati ovdje.

Roditelj ima pravo prigovora na listu u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete, a rok za podnošenje prigovora trajat će od 16. do 18. svibnja 2023. godine.

Roditelj koji odustaje od upisa dužan se o tome pisano očitovati potpisivanjem izjave o odustajanju u razdoblju koje je predviđeno za podnošenje prigovora te istu dostaviti na e-mail adresu: prijava.more@rivrtici.hr

Inicijalni razgovori (igraonica) s djecom i roditeljima djece jasličke dobi održat će se u PPO Đurđice od 16. do 18. svibnja prema rasporedu objavljenom na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More koji možete pogledati ovdje.

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni 1. lipnja 2023. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More te oglasnoj ploči PPO-a Đurđice.

****************************************************************************************************************************************************************************************************

Arhiva:

Listu reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u pedagošku 2022./2023. godinu u Dječji vrtić More možete pogledati ovdje.

Roditelj ima pravo prigovora na listu u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete, a rok za podnošenje prigovora trajat će od 23. do 25. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni 10. lipnja 2022. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More te oglasnoj ploči PPO-a Đurđice.