Rezultati upisa

Temeljem obrađenih prijava za upis djece, oformit će se odgojno-obrazovne skupine sukladno važećim standardima.

Povjerenstvo za provedbu upisa utvrđuje prijedlog Liste reda prvenstva slijedom provedenog natječaja za upis djece. Prijedlog Liste reda prvenstva dostavlja se Upravnom vijeću Ustanove. Odluku o upisu djece donosi Upravno vijeće Ustanove.

 

Lista reda prvenstva biti će objavljena na oglasnim pločama svih podcentara predškolskog odgoja 28. svibnja 2019. godine.

 

Konačni rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnim pločama svih podcentara predškolskog odgoja 14. lipnja 2019. godine.