Redovni upisi

Objava Liste reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 2024./2025. godinu

Listu reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u pedagošku 2024./2025. godinu u Dječji vrtić More možete pogledati ovdje.

Roditelj ima pravo žalbe na listu u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete, a rok za podnošenje žalbi trajat će od 9. do 24. svibnja 2024. godine.

Roditelj koji odustaje od upisa dužan se o tome pisano očitovati  izjavom o odustajanju u razdoblju koje je predviđeno za podnošenje žalbe te istu dostaviti na e-mail adresu: prijava.more@rivrtici.hr

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni 5. lipnja 2024. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More te oglasnoj ploči PPO-a Đurđice.

________________________________________________________________________

Poštovani roditelji,

 

Dječji vrtić More objavljuje Natječaj za upis djece u Dječji vrtić More za pedagošku 2024./2025. godinu.

 

Prijave za upis djece u Dječji vrtić More za pedagošku 2024./2025. godinu

podnosit će se u razdoblju od 2. travnja (od 8,00 sati) do 8. travnja 2024. godine (do 16,00 sati).

 

Prijava za upis djeteta podnosi se elektroničkim putem, ispunjavanjem eObrasca na Informacijskom servisu Grada Rijeke i prilaganjem odgovarajuće dokumentacije.

Poveznica na elektronički obrazac (eObrazac) bit će aktivna u upisnom roku.

U prijavi za upis roditelj ima mogućnost odabrati jedan program u određenom podcentru predškolskog odgoja (PPO-u) Dječjeg vrtića More.

Informacije o vrstama programa, uvjetima upisa, obaveznoj dokumentaciji za upis te načinu ostvarivanja prednosti pri upisu nalaze se na sljedećoj poveznici: Odluka o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 2024./2025. godinu.

Sukladno navedenoj Odluci, molimo da prijavi za upis priložite ispunjene sljedeće obrasce:

 

 

Lista reda prvenstva s rezultatima prijava upisa objavit će se na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči u sjedištu Ustanove dana 30. travnja 2024. godine.

 

Lista s konačnim rezultatima upisa objavit će se na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči u sjedištu Ustanove dana 5. lipnja 2024. godine.

 

************************************************************************************************************************************************************************

Obavijest

o podnošenju prijava za upis djece

za pedagošku 2024./2025. godinu

 

 

Rok za zaprimanje prijava za upis djece planira se u razdoblju od 2. do 8. travnja 2024. godine. Prijave će se podnositi elektroničkim putem ispunjavanjem e-obrasca na Informacijskom servisu Grada Rijeke i prilaganjem odgovarajuće dokumentacije.

Sve obavijesti vezane uz upise bit će pravodobno objavljene na mrežnim stranicama vrtića.

 

 

*******************************************************************************************************************************************************************************

Objava Liste s konačnim rezultatima upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 2023./2024. godinu

Listu s konačnim rezultatima upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 2023./2024. godinu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu održat će se 31.kolovoza 2023. u 17 h u vrtiću koji će dijete pohađati.

Poštovani roditelji, molimo Vas da odjavite dijete s liste upisane odnosno neupisane djece ukoliko je dijete upisano u više Ustanova, kako bi se lista ažurirala sukladno realnim potrebama te kako bi se ostaloj djeci omogućio što skoriji upis. Rok za odjavu je najkasnije do 7. lipnja 2023. godine u 16 sati.  Odjave se vrši potpisivanjem izjave o odustajanju na e-mail adresu: prijava.more@rivrtici.hr.

*******************************************************************************************************************************************************************************************************

Objava Liste reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 2023./2024. godinu

Listu reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u pedagošku 2023./2024. godinu u Dječji vrtić More možete pogledati ovdje.

Roditelj ima pravo prigovora na listu u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete, a rok za podnošenje prigovora trajat će od 16. do 18. svibnja 2023. godine.

Roditelj koji odustaje od upisa dužan se o tome pisano očitovati potpisivanjem izjave o odustajanju u razdoblju koje je predviđeno za podnošenje prigovora te istu dostaviti na e-mail adresu: prijava.more@rivrtici.hr

Inicijalni razgovori (igraonica) s djecom i roditeljima djece jasličke dobi održat će se u PPO Đurđice od 16. do 18. svibnja prema rasporedu objavljenom na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More koji možete pogledati ovdje.

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni 1. lipnja 2023. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More te oglasnoj ploči PPO-a Đurđice.

****************************************************************************************************************************************************************************************

Poštovani roditelji,

Dječji vrtić More objavljuje Natječaj za upis djece u Dječji vrtić More za pedagošku 2023./2024. godinu.

 

Prijave za upis djece u Dječji vrtić More u pedagoškoj 2023./2024. godini 

podnosit će se u razdoblju

od 17. travnja (od 8,00 sati) do 21. travnja 2023. godine (do 16,00 sati).

Prijave za upis djece predaju se putem e-obrasca Informacijskog servisa Grada Rijeke.

(Upute za korištenje Informacijskog sustava Grada Rijeke)

Molimo Vas da uz upisnu dokumentaciju dostupnoj na poveznici Odluka o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 2023./2024. godinu priložite i sljedeće dokumente:

Informacije o vrstama programa, uvjetima upisa, dokumentaciji za upis te načinu ostvarivanja prednosti pri upisu nalaze se na sljedećoj poveznici: Odluka o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 2023./2024. godinu.

Lista reda prvenstva s rezultatima prijava upisa bit će objavljena na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči PPO-a Đurđice dana 15. svibnja 2023. godine.

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči PPO-a Đurđice dana 1. lipnja 2023. godine.

 

Lista slobodnih upisnih mjesta u Dječjem vrtiću More

 

Dječji vrtić More kao javnu ovlast obavlja poslove vezane uz upis djece u dječji vrtić i ispis djece s vođenjem odgovarajuće dokumentacije. 

Upis djece u Dječji vrtić More provodi se sukladno sljedećim propisima:

 

1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22);

2. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke ("Službene novine grada Rijeke" broj 14/2022)

3. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18); Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" 15/2021)

4. Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić More od 22. ožujka 2023. godine

5. Odluka o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić More za pedagošku godinu 2023./2024.;  

 

Odluku o upisu djece u Dječji vrtić More donosi Upravno vijeće za svaku pedagošku godinu, uz suglasnost osnivača. Temeljem Odluke Ustanova objavljuje natječaj za upis djece, u pravilu, na proljeće tekuće pedagoške godine.

Red prvenstva pri upisu određen je Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke, a razrađen metodom bodovanja u Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić More.

 

********************************************************************************************************************************

ARHIVA

Važna obavijest za roditelje

 

Poštovani roditelji,

Odlukom o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja („Službene novine Grada Rijeke“, broj 15/21; u daljnjem tekstu: Odluka),  propisani su uvjeti, način i postupak te kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Rijeke.

Sukladno članku 5. stavku 1. podstavku 3. Odluke to pravo se ostvaruje kada dijete nakon provedenog upisnog postupka u tekućoj pedagoškoj godini, radi ograničenih smještajnih kapaciteta ili nemogućnosti upisa zbog starosne dobi djeteta nije upisano u nijednu predškolsku ustanovu koja djeluje na području grada Rijeke, a koja je uvrštena u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18, 4/19,13/19, 20/19 i 12/21).

Radi izdavanja odgovarajuće potvrde od strane Dječjeg vrtića More, molimo Vas da ispunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje potvrda i mišljenja e-mailom pošaljete na e-mail adresu Dječjeg vrtića More: more@rivrtici.hr

************************************************************************************************************************************************************

Objava Liste s konačnim rezultatima upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 2022./2023. godinu

Listu s konačnim rezultatima upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 2022./2023. godinu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu održat će se 31.kolovoza 2022. u 17h u vrtiću koji će dijete pohađati.

*******************************************************************************************************************************************************************

Objava Liste reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 2022./2023. godinu

Listu reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u pedagošku 2022./2023. godinu u Dječji vrtić More možete pogledati ovdje.

Roditelj ima pravo prigovora na listu u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete, a rok za podnošenje prigovora trajat će od 23. do 25. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni 10. lipnja 2022. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More te oglasnoj ploči PPO-a Đurđice.

********************************************************************************************************************************************************************

Važna obavijest za roditelje

Lista reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u pedagošku 2022./2023. godinu u Dječji vrtić More bit će objavljena  20. svibnja 2022. godine na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića More te oglasnoj ploči PPO-a Đurđice. Rok za prigovore roditelja na Listu reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u pedagošku 2022./2023. godinu trajat će od 23. do 25. svibnja 2022. godine. Prigovor se u pisanom obliku podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića More, a dostavlja se Povjerenstvu osobno ili putem elektroničke pošte na e-mail vrtića: more@rivrtici.hr

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni 10. lipnja 2022. godine na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića More te oglasnoj ploči PPO-a Đurđice.

Više o gore navedenom možete pročitati na web stranici Grada Rijeke ovdje: https://www.rijeka.hr/objava-privremenih-rezultata-upisa-u-djecje-vrtice-20-svibnja-2/

***************************************************************************************************************************************************

Važna obavijest za roditelje

Zbog poteškoća u radu nacionalne aplikacije za upise u vrtiće, rok objave privremenih rezultata u Dječji vrtić More za pedagošku 2022./2023. godinu odgađa se do daljnjeg.

Zbog značajnih problema koji su se pojavili u radu nacionalne aplikacije za upise u dječje vrtiće te dodatnih tehničkih dorada na kojima rade Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Lista reda prvenstva s rezultatima prijava upisa neće biti objavljena 10. svibnja 2022. godine kako je ranije najavljeno. Objava Liste reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u pedagošku 2022./2023. godinu odgađa se do daljnjega.

Više možete pročitati na mrežnim stranicama Grada Rijeke:

https://www.rijeka.hr/zbog-poteskoca-u-radu-nacionalne-aplikacije-za-upise-u-vrtice-rok-objave-privremenih-rezultata-odgada-se-daljnjeg-2/

********************************************************************************************************************************************************

Poštovani roditelji,

primili smo informaciju kako aplikacija e-Upisi ima određene tehničke poteškoće koje otežavaju predaju prijava na današnji dan kao posljednji dan roka.

Stoga Vas molimo da, ukoliko imate poteškoće s aplikacijom prilikom dostave prijave za upis, danas do pola noći pošaljete informaciju o tome na e-adresu Dječjeg vrtića More: more@rivrtici.hr  

Roditeljima koji pošalju obavijest tijekom današnjeg dana omogućit će se upis i tijekom utorka, 19. travnja 2022. godine.

Molimo roditelje da u svojem dopisu navedu i broj telefona na koji će ih vrtić kontaktirati tijekom utorka radi podnošenja prijave za upis svojeg djeteta.

S poštovanjem,

Dječji vrtić More.

 

*********************************************************************************************************************************************************

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić More za pedagošku 2022./2023. godinu

*********************************************************************************************************************************************************

Upisi djece u Dječji vrtić More za pedagošku 2022./2023. godinu provodit će se isključivo putem aplikacije e-Upisi Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva u razdoblju od 7. do 15. travnja 2022. godine.

Aplikacija je na nacionalnoj razini dostupna na portalu e-Građani te omogućava dohvat podataka o kojima evidenciju vode tijela javne vlasti čime se dokida potreba za prikupljanjem određenog dijela dokumentacije u papirnatom obliku.

Aplikaciji možete pristupiti putem poveznice: https://vrtici.e-upisi.hr/.

Upute za korištenje sustava koje je sastavio Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Preduvjeti korištenja aplikacije e-Upisi su:

 • dodijeljen OIB,
 • posjedovanje važeće vjerodajnice za pristup sustavu,
 • evidentiran odnos roditelj i dijete.

Pozivamo stoga roditelje koji namjeravaju podnijeti prijavu za upis djeteta na predstojećim upisima da, ukoliko već nisu, aktiviraju uslugu e-Građani. Popis prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na poveznici: https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792

Popis nužne dokumentacije i dokaza o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu koje je roditelj dužan priložiti prilikom podnošenja prijave za upis, sadržan je u Odluci o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 2022./2023. godinu te Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić More.

Prijavi se obvezno mora priložiti sljedeće dokumente koje nije moguće pribaviti putem sustava e-Građani:

 1. potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (provjera urednog cijepljenja), ne starija od mjesec dana;
 2. sva relevantna dokumentacija u slučaju da dijete ima zdravstvenu ili razvojnu teškoću;
 3. ispunjen obrazac Dječjeg vrtića More - izjava o prebivalištu i članovima kućanstva;
 4. ispunjen obrazac inicijalnog upitnika Dječjeg vrtića More namijenjenog roditelju (nije potrebno ispunjavati upitnik u sustavu e-Upisa);
 5. dokaze o primanjima ostvarenim u posljednja tri mjeseca, radi utvrđivanja iznosa sudjelovanja roditelja u plaćanju mjesečne cijene usluga Ustanove (sukladno odluci o upisu djece i mjerilima upisa u dječji vrtić te pravilniku o upisu djece) - za roditelje koji ostvaruju prihode. Roditelj koji ne dostavi podatke o prihodima, sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluga u visini najvećeg iznosa kojeg utvrđuje osnivač Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga.

Samo iznimno, u situaciji kada roditelj iz objektivnih razloga nije u mogućnosti izvršiti prijavu putem aplikacije, prijavu u njegovo ime može podnijeti administrator vrtića. Roditelj se u tom slučaju mora najaviti putem maila more@rivrtici.hr ili na tel. 051 431 875 i 051 554 973 (od 8,00 do 15,00 sati) zaključno do 11. travnja 2022. godine. Po odobrenju njegove zamolbe za pomoć pri podnošenju prijave, roditelj će biti obaviješten o terminu dolaska.

Za sve roditelje Grad Rijeka je u kontekstu tehničke podrške i pomoći prilikom prijavljivanja u sam sustav e-Građani i u sustav e-Upisi, osigurao dežurni telefon 209-911 za telefonske upite od 8-16 sati svakog radnog dana te mail adresu: upisi.vrtici@rijeka.hr

Nakon dovršetka procesa prijava, točnije nakon 15. travnja 2022. godine, pregledavat će se prijave sukladno dostavljenoj dokumentaciji i prijavljenim prioritetima te izvršiti bodovanje.

Od 18. travnja do 29. travnja roditelji su obvezni ponovno ući u aplikaciju i provjeriti trebaju li dopuniti svoju prijavu.

Prvi rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči PPO-a Đurđice, Marohnićeva 12 te na mrežnim stranicama vrtića 10. svibnja 2022. godine. Roditelj ima pravo prigovora na listu reda prvenstva u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku od 3 dana od objave Liste reda prvenstva.

Roditelj koji odustaje od upisa dužan se o tome pisano očitovati potpisivanjem izjave o odustajanju u razdoblju koje je predviđeno za podnošenje prigovora.

Lista s konačnim rezultatima upisa bit će objavljena 24. svibnja 2022. godine.

Po potrebi, roditelje i dijete će se pozvati na inicijalni razgovor.

Djeca u vrtić kreću od 1. rujna 2022. godine, kada počinje pedagoška 2022./2023. godina. Tada roditelji potpisuju ugovor te plaćaju beskamatni predujam, kao potvrdu upisa djeteta.

*****************************************************************************************************************************************************************************************       

Dječji vrtić More kao javnu ovlast obavlja poslove vezane uz upis djece u dječji vrtić i ispis djece s vođenjem odgovarajuće dokumentacije. 

  Upis djece u Dječji vrtić More provodi se sukladno sljedećim propisima:

 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19);
 2. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18);
 3. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18); Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" 15/2021)
 4. Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić More (od 21. ožujka 2022.) i Ispravak Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić More 
 5. Odluka o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić More za pedagošku godinu 2022./2023.;  
 6. Odluka o izmjeni Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 2022./2023. godinu

Odluku o upisu djece u Dječji vrtić More donosi Upravno vijeće za svaku pedagošku godinu, uz suglasnost osnivača. Temeljem Odluke Ustanova objavljuje natječaj za upis djece, u pravilu, na proljeće tekuće pedagoške godine.

Red prvenstva pri upisu određen je Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke, a razrađen metodom bodovanja u Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić More.