Redovni upisi

 

Lista reda prvenstva za pedagošku 2021./2022. godinu

Upisi djece u Dječji vrtić More u pedagoškoj 2021./2022. godini

 

Dječji vrtić More kao javnu ovlast obavlja poslove vezane uz upis djece u dječji vrtić i ispis djece s vođenjem odgovarajuće dokumentacije. 

  Upis djece u Dječji vrtić More provodi se sukladno sljedećim propisima:

  1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13);
  2. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18);
  3. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18);
  4. Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić More (od 18. svibnja 2020.); Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić More (od 6. svibnja 2021.)
  5. Odluka o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić More za pedagošku godinu 2021./2022.
  6. Natječaj za upis djece u Dječji vrtić More za pedagošku 2021./2022. godinu

Odluku o upisu djece u Dječji vrtić More donosi Upravno vijeće za svaku pedagošku godinu, uz suglasnost osnivača. Temeljem Odluke Ustanova objavljuje natječaj za upis djece, u pravilu, na proljeće tekuće pedagoške godine.

Red prvenstva pri upisu određen je Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke, a razrađen metodom bodovanja u Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić More.