Odgoj za održivi razvoj

Aktivnosti u rujnu 2020. godine

 

Arhiva

 

Dijete različitim vještinama ovladava rano kako bi moglo razumjeti svijet koji ga okružuje. Upija utjecaje društva, uči o okruženju, usvaja socijalne odnose, uočava uzročno posljedične veze, te prihvaća i izgrađuje kulturu u kojoj odrasta. Samo usvajanje znanja o ekologiji nije dovoljno jer ne dovodi do dubljeg razumijevanja i prepoznavanja problema okoliša, te ne navodi na odgovorno ponašanje prema prirodi.  Period ranog djetinjstva je vrijeme intenzivnog učenja, usvajanja znanja, vještina i navika, te formiranja vrijednosti i stavova koje su temelji za cjeloživotno učenje svakog pojedinca. Stoga je važno je važno iskoristiti ovaj razvojni period u kojem su djeca prirodno zainteresirana i osjetljiva na okruženje u kojem žive.