Alternativni waldorfski program

U dječjem vrtiću Bulevard ostvaruje se redoviti program obogaćen elementima waldorfske pedagogije. Naš cilj je podizanje kvalitete zajedničkog življenja djece i odraslih, kroz ostvarivanje prava svakog djeteta na razvoj u skladu s vlastitim mogućnostima i pravo roditelja na samostalno i slobodno odlučivanje o odgoju i obrazovanju svojeg djeteta. Misija vrtića jest razvijati, osnažiti, podržati i zaštititi fizičke, duševne i duhovne snage dječjeg bića, omogućiti mu da razvija vlastite potencijale, njegovati kreativnost i empatiju i time postaviti temelje za razvoj samostalne, odgovorne i slobodne osobe koja umije stvarati sklad sa sobom i sa svijetom. Vizija se ogleda u tezi da odgojem njegujemo klice budućeg slobodnog čovjeka ili u citatu "U strahopoštovanju primiti, U ljubavi odgajati, U slobodi otpustiti" (R.Steiner)