Upravljanje

Dječjim vrtićem More upravlja Upravno vijeće dok je ravnatelj poslovodni i stručni voditelj ustanove. Stručno tijelo Dječjeg vrtića More je  Odgojiteljsko vijeće. Temeljni akt Dječjeg vrtića More je Statut.