Redoviti program

Cilj programa je poticati cjelovit razvoj djeteta, osigurati uvjete za njegovu osobnu, emocionalnu, tjelesnu, obrazovnu i socijalnu dobrobit. Pratiti dječje razvojne mogućnosti i interese i na temelju njih razvijati kompetencije.

Zadaće programa:

 • zdravstvena zaštita djece, njega i pravilna prehrana te poticanje zdravih stilova života
 • dosljedna primjena suvremenog razvojno-humanističkog koncepta, uvažavanje razvojnih osobina i specifičnosti razvoja svakog djeteta
 • cjelovit pristup odgoju i obrazovanju: stimulacija svih područja razvoja djeteta
 • osiguranje inkluzije za djecu s teškoćama u razvoju
 • njegovanje ideje pluralizma kroz ponudu različitih vrsta programa
 • osigurati uvjete za participaciju djece u donošenju odluka koje su od značenja za dijete
 • omogućiti djeci  učenje kroz igru zasnovano na suvremenim znanstvenim spoznajama
 • njegovanje dobrih suradničkih i partnerskih odnosa s roditeljima djece
 • suradnja s vanjskim institucijama koje svojom ulogom mogu doprinijeti kvaliteti realizaciji odgojno obrazovnog programa

Program je namijenjen djeci ranog i predškolskog uzrasta, realizira se kao:

 • cjelodnevni 10 satni program za djecu od 1 do 3 godine  - jaslice
 • cjelodnevni 10 satni program za djecu  od 3 godine do polaska u školu – vrtić

Vrijeme realizacije programa je od 6.30 h do 17 h svaki radni dan.

 Pedagoška godina počinje 01.09. i traje do 31.08.