Upisi u Program predškole

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE

U PEDAGOŠKOJ 2023./2024. GODINI

(za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja)

 

Prijave za upis djece u Program predškole podnose se u razdoblju od 8. do 12. siječnja 2024. (od ponedjeljka do petka) putem elektroničke prijave dostupne na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića More.

Informacijski sustav Grada Rijeke - upute za korištenje

E-upisi u Program predškole

Uz elektroničku prijavu, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Presliku izvatka iz matice rođenih ili presliku rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja),
  2. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
  3. Popunjeni upitnik za roditelje/skrbnike/udomitelje djece polaznika Programa predškole
  4. Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinsku dokumentaciju ustanova zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara - za dijete s teškoćama u razvoju.

U slučaju poteškoća s podnošenjem elektroničke prijave, ili za dodatne informacije, možete nas kontaktirati na e-mail adresu Dječjeg vrića More: more@rivrtici.hr i broj telefona: 554-973.

U Program predškole prijavljuju se djeca koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a rođena su do 31. ožujka 2018. godine. Obveznik predškole upisuje Program u dječjem vrtiću najbližem njegovom mjestu stanovanja.

Djeca pripadnici romske nacionalne manjine i djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi, mogu se uključiti u Program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Dječji vrtić izdat će potvrdu o završenom Programu predškole radi upisa djeteta u osnovnu školu.