Upisi u Program predškole

Upisi u Program predškole u pedagoškoj 2021./2022. godini

Dječji vrtić More će pedagoške 2021./2022. godine provoditi Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a u godini su prije upisa u osnovnu školu, odnosno rođena su do 31. ožujka 2016. godine.

Prijave za upis djece u Program predškole podnose se u razdoblju od 10. do 14. siječnja 2022. (od ponedjeljka do petka) putem elektroničke prijave na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića More.

Prijave za upis podnose na prijavnici uz prilaganje potrebnih dokumenata:

  1. Popunjeni upitnik za roditelje/skrbnike/udomitelje djece polaznika Programa predškole
  2. Presliku izvatka iz matice rođenih ili presliku rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja),
  3. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (provjera urednog cijepljenja) ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave,
  4. Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinsku dokumentaciju ustanova zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara - za dijete s teškoćama.

Informacijski servis Grada Rijeke- Upute za korištenje

E-upis u Program predškole

Prijave za upis iznimno će se zaprimati i putem pošte na adresu: Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka.

Upis u program predškole uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznog cijepljenja s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

Program predškole započet će s provedbom 1. veljače 2022. godine i trajati do 31. svibnja 2022. godine.

 

Javni poziv za upis u obvezni Program predškole

Poziv za upis u Program predškole djece romske nacionalne manjine

Prijava za upis djeteta u Program predškole i Upitnik za roditelje