Upisi u Program predškole

Program predškole provodi se sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14),  obvezan je program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu te se provodi u trajanju od 250 sati.

 

U program predškole je potrebno prijaviti djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a rođena su do 31. ožujka 2014. godine.

 

Djeca pripadnici romske nacionalne manjine i djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi, mogu se uključiti u program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

 

Program predškole započet će s provedbom 1. veljače 2020. godine i trajati do 31. svibnja 2020. godine.

 

Prijave za upis djece u program predškole zaprimat će se od 13. do 17. siječnja 2019. godine (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 9,00 do 12,00 (utorkom od 9,00 do 12,00 i od 15,00 do 18,00 sati) u

 

 1. Dječjem vrtiću More, PPO Đurđice - Marohnićeva 12; tel. 431-875, 554-976.
 2. Dječjem vrtiću Sušak, PPO Morčić – Braće Stipčić 32; tel. 499-021
 3. Dječjem vrtiću Rijeka:
 • CPO Maestral/PPO Maestral - Kozala 47/a;  tel. 514-395
 • CPO Potok/PPO Potok - Josipa Završnika 3; tel. 211-201
 • CPO Turnić/PPO Mavrica - Mihovilići 33; tel. 445-431
 • CPO Zamet/PPO Zamet - Bože Vidasa 12/a; tel. 261-588

 

Dokumenti potrebni za upis:

 • Popunjeni obrazac prijave
 • Popunjeni upitnik za roditelje djece polaznika predškole
 • Preslika izvatka iz matice rođenih ili preslika rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja)
 • Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
 • Nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja pri Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (za dijete s teškoćama u razvoju).

 

Obrazac prijave i upitnik roditelji dobivaju prilikom predaje upisne dokumentacije u vrtiću ili ju je moguće preuzeti sa sljedećeg linka - https://more.rivrtici.hr/program-predskole-u-2019/2020-godini