Program za djecu s poremećajem iz spektra autizma

Program je namijenjen djeci s teškoćama u razvoju od 3. godine do polaska u školu, provodi se u Dječjem vrtiću More, PPO Kvarner.

Osnovni cilj programa predškolskog odgoja i obrazovanja je očuvanje psihofizičkog zdravlja djeteta te poticanje optimalnog razvoja svih njegovih potencijala. Tako se i odgoj, obrazovanje, njega, zaštita i rehabilitacija djece s poremećajem iz spektra autizma odvijaju u cilju razvoja samostalnosti, motorike, socio-emocionalnog razvoja, pozitivne slike o sebi, socijalizacije, kognitivnih sposobnosti i kreativnosti, uvažavajući pritom njihove individualne osobine i sposobnosti.

Primjenom različitih terapijskih postupaka i individualnim pristupom, djetetu se osigurava potrebna razina podrške za stjecanje znanja, vještina i navika, kao preduvjeta za uspješnu socijalizaciju, integraciju i inkluziju u svakodnevni život. Podršku i tretman djeci pružaju svakodnevno stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila (rehabilitator-odgojitelj) i fizioterapeut, odgojitelj i njegovatelj, a u praćenje i poticanje cjelovitog razvoja uključeni su članovi stručnog tima i zdravstvena voditeljica.

Zadaće programa, temeljene na uvažavanju i zadovoljavanju osnovnih i posebnih potreba djece s poremećajem iz spektra autizma, usmjerene su na izgrađivanje osobne autonomije djeteta, poticanje njegovog senzomotornog i spoznajnog razvoja, omogućavanje optimalne razine socio-emocionalnog funkcioniranja svakog djeteta uz jačanje uzajamne komunikacije te stvaranje uvjeta za djelomičnu ili potpunu integraciju u užu i širu socijalnu okolinu.

U vrtiću se stvara inkluzivno okruženje, poštuje se i prihvaća svaki oblik različitosti djece i njihovih obitelji. Poštujući načela i vrijednosti Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, programom se osigurava dobrobit za svako dijete, njegov cjelovit razvoj, odgoj i učenje te razvoj kompetencija u kvalitetnom okruženju vrtića.