Natječaji za zasnivanje radnog odnosa

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 4 lipnja 2024. godine i traje do 12. lipnja 2024. godine.

ODGOJITELJ,  4 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena)

SPREMAČ, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena)

______________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 13 svibnja 2024. godine

Odluka o neizboru kandidata po Natječaju od 13. svibnja 2025. godine za radno mjesto Odgojitelj

__________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 13 svibnja 2024. godine i traje do 21. svibnja 2024. godine.

ODGOJITELJ,  2 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena)

_______________________________________________________________

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 10. svibnja 2024. godine, objavljuje

Odluku

o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto

Odgojitelj

Članak 1.

Nakon provedenog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Odgojitelj u Dječjem vrtiću More, 2 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića More dana 16. travnja 2024. godine, donosi se Odluka o neizboru.

 

Članak 2.

Ova odluka će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića More.

 

Članak 3.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu iz članka 1. ove Odluke će se ponoviti.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Na natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Odgojitelj, 2 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, nije se javio niti jedan kandidat. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u članku 1. Izreke ove Odluke. Natječaj će se ponoviti. 

 

_______________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 9. travnja 2024. godine

__________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 16 travnja 2024. godine i traje do 24. travnja 2024. godine.

ODGOJITELJ,  2 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena)

___________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 22. ožujka 2024. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 1 izvršitelj na odoređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 22. ožujka 2024. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 4. ožujka 2024. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Kuhar, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 4. ožujka 2024. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Spremač, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 4. ožujka 2024. godine

_______________________________________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 9 travnja 2024. godine i traje do 17. travnja 2024. godine.

ODGOJITELJ,  1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena)

______________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 22 ožujka 2024. godine i traje do 2. travnja 2024. godine.

ODGOJITELJ,  2 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena)

______________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 4 ožujka 2024. godine i traje do 12. ožujka 2024. godine.

ODGOJITELJ,  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu (upražnjeno mjesto)

KUHAR,  1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena)

SPREMAČ, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu (upražnjeno mjesto)

_________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 5. veljače 2024. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Rehabilitator - odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 5. veljače 2024. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Pomoćni kuhar, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 23. siječnja 2024. godine

_________________________________

 

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 24. studenog 2023. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

za izbor za radno mjesto:

 

 • Spremač- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen dana 23.. siječnja 2024. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj se poništava jer nije priistigla nijedna prijava na natječaj. Natječaj će se ponoviti.. 

_____________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 5 veljače 2024. godine i traje do 13. veljače 2024. godine.

ODGOJITELJ, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena)

REHABILITATOR - ODGOJITELJ, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu (upražnjeno mjesto)

__________________________

 

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 11. siječnja 2024. godine

______________________________

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2024. godine, objavljuje

 

Odluku o neizboru kandidata po natječaju od 11. siječnja 2024. godine, za radno mjesto Rehabilitator - odgojitelj

________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 23 siječnja 2024. godine i traje do 31. siječnja 2024. godine.

POMOĆNI KUHAR, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena)

SPREMAČ, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu (upražnjeno mjesto)

_______________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 2 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 21. prosinca 2023. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Stručni suradnik - psiholog, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 21. prosinca 2023. godine

________________________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 11 siječnja 2024. godine i traje do 19. siječnja 2024. godine.

ODGOJITELJ, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena)

REHABILITATOR - ODGOJITELJ, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu (upražnjeno mjesto) 

_________________________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 21 prosinca 2023. godine i traje do 29. prosinca 2023. godine.

ODGOJITELJ, 2 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena)

STRUČNI SURADNIK - PSIHOLOG, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu (upražnjeno mjesto) 

______________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Samostalni referent nabave, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 30. listopada 2023. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 8 izvršitelja na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 30. listopada 2023. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Pomoćni kuhar, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 30. listopada 2023. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Spremač, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 30. listopada 2023. godine

__________________________________________________

 

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 16. listopada 2023. godine

_____________________________________________________

 

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 3. listopada 2023. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Kuhar, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 3. listopada 2023. godine

_________________________________________________________

 

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 24. studenog 2023. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

za izbor za radno mjesto:

 

 • Odgojitelj - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen dana 16. listopada 2023. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj se poništava zbog bitno promijenjenih okolnosti u tijeku natječajnog postupka. 

____________________________________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 30. listopada 2023. godine i traje do 7. studenoga 2023. godine.

ODGOJITELJ, 8 izvršitelja na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

SAMOSTALNI REFERENT NABAVE, 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

POMOĆNI KUHAR,  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

SPREMAČ, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

__________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 16. listopada 2023. godine i traje do 24. listopada 2023. godine.

ODGOJITELJ, 1 izvršitelj na neodređeno, u punom radnom vremenu

ODGOJITELJ, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

_____________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 3. listopada 2023. godine i traje do 11. listopada 2023. godine.

ODGOJITELJ

KUHAR

________________________________________________________

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 29. rujna 2023. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

za izbor za radno mjesto:

 

 • KUHAR - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen dana 21. srpnja 2023. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj se poništava jer se na natječaj nije javio nijedan kandidat. 

_______________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj , 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 6. rujna 2023. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Ekonom - vozač , 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 6. rujna 2023. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Pomoćni kuhar - spremač, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 6. rujna 2023. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Spremač , 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 6. rujna 2023. godine

________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto  Odgojitelj, 3 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 1. rujna 2023. godine

________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Administrativno - računovodstveni radnik, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 10. srpnja 2023. godine

______________________________________________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 6. rujna 2023. godine i traje do 14. rujna 2023. godine.

ODGOJITELJ

EKONOM - VOZAČ

POMOĆNI KUHAR - SPREMAČ

SPREMAČ

_______________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 1. rujna 2023. godine i traje do 11. rujna 2023. godine.

ODGOJITELJ

________________________________________

 

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 21. srpnja 2023. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Rehabilitator - odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 21. lsrpnja 2023. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Kuhar, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 21. srpnja 2023. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Pomoćni kuhar, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 18. srpnja 2023. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Kuhar, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 10. srpnja 2023. godine

_______________________________________________

 

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2023. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

za izbor za radno mjesto:

 

 • Ekonom -  vozač - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen dana 18. srpnja 2023. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj se poništava jer se na natječaj nije javio nijedan kandidat. 

__________________________________________________

 

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 27. srpnja 2023. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

za izbor za radno mjesto:

 

 • Pomoćni kuhar - spremač - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen dana 14. lipnja 2023. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj se poništava jer je odabrani kandidat odustao od zasnivanja radnog odnosa. 

__________________________________________________________

 

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 3 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 14. lipnja 2023. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Pomoćni kuhar - spremač, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 14. lipnja 2023. godine

__________________________________________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 21. srpnja 2023. godine i traje do 31. srpnja 2023. godine.

ODGOJITELJ

REHABILITATOR - ODGOJITELJ

KUHAR

__________________________________________________________________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 18. srpnja 2023. godine i traje do 26. srpnja 2023. godine.

Ekonom - vozač

Pomoćni kuhar

________________________________________________________________________________________________

 

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 10. srpnja 2023. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

za izbor za radno mjesto:

 

 • Ekonom -  vozač - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen dana 14. lipnja 2023. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj se poništava jer se na natječaj nije javio nijedan kandidat. 

__________________________________________________________________________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 10. srpnja 2023. godine i traje do 18. srpnja 2023. godine.

Administrativno - računovodstveni radnik

Kuhar

______________________________________________________________________________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 14. lipnja 2023. godine i traje do 23. lipnja 2023. godine.

Odgojitelj, 3 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Ekonom - vozač, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Pomoćni kuhar - spremač, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

______________________________________________________________________________________________________

 

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 6 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 25. travnja 2023. godine

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 24. svibnja 2023. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

u dijelu koji se odnosi na izbor za radno mjesto:

 

 • Odgojitelj - 4 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen dana 25. travnja 2023. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj se poništava iz razloga jer nema kandidata prijavljenih na natječaj za zasnivanje radnog odnosa.

 

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 24. svibnja 2023. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

za izbor za radno mjesto:

 

 • Odgojitelj - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen dana 25. travnja 2023. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj se poništava zbog bitno promijenjenih okolnosti u tijeku natječajnog postupka. 

 

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 24. svibnja 2023. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

za izbor za radno mjesto:

 • Pomoćni kuhar - spremač - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen dana 25. travnja 2023. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj se poništava jer nijedna prijava na natječaj ne udovoljava formalnim uvjetima objavljenog natječaja.

___________________________________________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 25. travnja 2023. godine i traje do 3. svibnja 2023. godine.

Odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Odgojitelj, 6 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Pomoćni kuhar - spremač, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

_____________________________________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 3. travnja 2023. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 3. travnja 2023. godine

 

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 21. travnja 2023. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

u dijelu koji se odnosi na izbor za radno mjesto:

 

 • Odgojitelj - 2 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen dana 3. travnja 2023. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

_______________________________________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 3. travnja 2023. godine i traje do 11. travnja 2023. godine.

Odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Odgojitelj, 3 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

_________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelja, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 15, veljače 2023. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelja, 2 izvršitelja na nodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 15, veljače 2023. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Spremač, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 15, veljače 2023. godine

___________________________________________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 15. veljače 2023. godine i traje do 23. veljače 2023. godine.

Odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Odgojitelj, 2 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Spremač, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

______________________________________________________________

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 9. veljače 2023. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

na izbor za radno mjesto:

 

 • Spremač - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen dana 16. siječnja  2023. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Predmetni natječaj se poništava iz razloga jer su se promijenile okolnosti te će se natječaj ponoviti.

_______________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Stručni suradnik - rehabilitator, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 16. siječnja 2023. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Rehabilitator - odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 16. siječnja 2023. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Pomoćni kuhar, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 16. siječnja 2023. godine

__________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 16. siječnja 2023. godine i traje do 24. siječnja 2023. godine.

Stručni suradnik - rehabilitator, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Rehabilitator - odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Pomoćni kuhar, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Spremač, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 16. studenog 2022. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Rehabilitator - odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 16. studenog 2022. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Pomoćni kuhar - spremač, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 16. studenog 2022. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Vozač, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 16. studenog 2022. godine

_______________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 16. studenoga 2022. godine i traje do 24. studenoga 2022. godine.

Odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Pomoćni kuhar - spremač, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Rehabilitator - odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Vozač, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu, 20 sati tjedno

______________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 7. listopada 2022. godine

Obavijest o ponavljanju Natječaja objavljenog 7. listopada 2022. godine, u dijelu za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

______________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 7. listopada 2022. godine i traje do 17. listopada 2022. godine.

Odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Odgojitelj, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

____________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Voditelj financija, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 21. srpnja 2022. godine

____________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Stručni suradnik - rehabilitator, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 6. srpnja 2022. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 2 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 6. srpnja 2022. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 4. srpnja 2022. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 4. srpnja 2022. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Spremač, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 4. srpnja 2022. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Pomoćni kuhar, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 4. srpnja 2022. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Pomoćni kuhar - spremač, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 4. srpnja 2022. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 28. lipnja 2022. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Rehabilitator - odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 28. lipnja 2022. godine

_______________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 21. srpnja 2022. godine i traje do 29. srpnja 2022. godine.

Voditelj financija

_____________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 6. srpnja 2022. godine i traje do 14. srpnja 2022. godine.

Odgojitelj - 2 izvršitelja na određeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu

Stručni suradnik - rehabilitator - 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu

______________________________________________________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 4. srpnja 2022. godine i traje do 12. srpnja 2022. godine.

Odgojitelj - 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu

Odgojitelj - 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu

Pomoćni kuhar - 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu

Pomoćni kuhar - spremač - 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu

Spremač - 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu

______________________________________________________________

 

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2022. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

na izbor za radno mjesto:

 

 • Spremač - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen dana 25. ožujka  2022. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Predmetni natječaj se poništava jer je izabrani kandidat  odustao od zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu Spremača, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s Dječjim vrtićem More.

__________________________________________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 28. lipnja 2022. godine i traje do 6. srpnja 2022. godine.

Odgojitelj - 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu

Rehabilitator - odgojitelj - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

________________________________________________________________

 

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Stručni suradnik - rehabilitator, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 7. travnja 2022. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Rehabilitator - odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 7. travnja 2022. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Spremač, 11 izvršitelja na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 25. ožujka 2022. godine

____________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 11. ožujka 2022. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 2 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 11. ožujka 2022. godine

______________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 7. travnja 2022. godine i traje do 15. travnja 2022. godine.

Stručni suradnih - rehabilitator, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Rehabilitator - odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

_______________________________________________________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 25. ožujka 2022. godine i traje do 4 travnja 2022. godine.

Spremač - 11 izvršitelja na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

__________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 11. ožujka 2022. godine i traje do 21 ožujka 2022. godine.

Odgojitelj - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Odgojitelj - 2 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

_______________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 26. siječnja 2022. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Administrativno-računovodstveni radnik, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 26. siječnja 2022. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Pomoćni kuhar, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po Natječaju objavljenom 26. siječnja 2022. godine

____________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 26. siječnja 2022. godine i traje do 3. veljače 2022. godine.

Administrativno - računovodstveni radnik

Odgojitelj

Pomoćni kuhar

____________________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu, 20 sati tjedno, po Natječaju objavljenom 2. prosinca 2021. godine

___________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 2. prosinca 2021. godine i traje do 10. prosinca 2021. godine.

Samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara

_____________________________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu po Natječaju objavljenom 4. studenog 2021. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Rehabilitator - odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu po Natječaju objavljenom 4. studenog 2021. godine

_____________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 4. studenog 2021. godine i traje do 12. studenog 2021. godine.

Rehabilitator - odgojitelj

Odgojitelj

_____________________________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Stručni suradnik - rehabilitator, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu po Natječaju objavljenom 4. listopada 2021. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Rehabilitator - odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu po Natječaju objavljenom 4. listopada 2021. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Pomoćni kuhar - spremač, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu po Natječaju objavljenom 4. listopada 2021. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Pomoćni kuhar, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu po Natječaju objavljenom 4. listopada 2021. godine

_______________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 4. listopada 2021. godine i traje do 12. listopada 2021. godine.

Stručni suradnik - rehabilitator

Rehabilitator - odgojitelj

Pomoćni - kuhar

Pomoćni kuhar - spremač

_________________________________________________________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Odgojitelj, 8 izvršitelja na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu i 2 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu po Natječaju objavljenom 20. kolovoza 2021. godine

_________________________________________________________________________________________________________________

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 9. rujna 2021. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

na izbor za radno mjesto:

 

 • Samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu, objavljen dana 02. kolovoza 2021. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Predmetni natječaj se poništava jer se Dječji vrtić More i kandidat koji je izabran odlukom Upravnog vijeća nisu usuglasili oko ugovora o radu i uvjeta radnog mjesta.

__________________________________________________________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu po Natječaju objavljenom 2. kolovoza 2021. godine

__________________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 20. kolovoza 2021. godine i traje do 28. kolovoza 2021. godine.

Odgojitelj - 8 izvršitelja na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Odgojitelj - 2 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

______________________________________________________________________________________________________________

Obavijest o ishodu Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića More

___________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 41. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,  107/07, 94/13 i 98/19) i članka 45. i 48. stavka 3. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječjeg vrtića More

UVJETI:

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Uz pisanu prijavu (vlastoručno potpisanu) na natječaj prilaže se:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97 i 4/98)
 • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-e, ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja):
 1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 2. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti predloženi kandidat dužan je priložiti po donošenju  odluke o prijedlogu za imenovanje ravnatelja.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat koji bude izabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Na natječaj se mogu  prijaviti kandidati oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima  prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju kao i dokaze  za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) da uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave  dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18.12.1997. godine, nisu obvezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97, 4/98).

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić More može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove podatke isključivo u svrhu provođenja natječajne procedure, a sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2018.godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka te ostalim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela potpunu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova se prijava ne razmatra, o čemu se dostavlja pisana obavijest.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave, neposredno u zatvorenoj omotnici ili poštom na adresu: Dječji vrtić More, Upravno vijeće, Marohnićeva 12, 51 000 Rijeka, s naznakom „Javni natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ i mrežnim stranicama Ustanove dana 18. kolovoza 2021. godine i traje do 26. kolovoza 2021. godine.

 

KLASA: 119-03/21-08/9

URBROJ: 2170/01-54-20-21-1

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" 18. kolovoza 2021. godine. Natječaj objavljen u "Narodnim novinama" može se pogledati -  ovdje

____________________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 2. kolovoza 2021. godine i traje do 10. kolovoza 2021. godine.

Samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Rehabilitator – odgojitelj - 1 izvrštelj, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 2. lipnja 2021. godine i traje do 10. lipnja 2021. godine.

Rehabilitator - odgojitelj

Samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara

_____________________________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 10. veljače 2021. godine i traje do 18. veljače 2021. godine.

Odgojitelj - 1 izvršitelj na neodređeno

Odgojitelj - 3 izvršitelja na određeno

Voditelj financija

Stručni suradnik - rehabilitator

Rehabilitator - odgojitelj

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 06. listopada 2020. godine i traje do 14. listopada 2020. godine.

Odgojitelj - 1 izvršitelj

Odgojitelj - 3 izvršitelja

Kuhar - 1 izvršitelj

__________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 16. rujna 2020. godine i traje do 24. rujna 2020. godine.

Rehabilitator - odgojitelj

__________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 17. srpnja 2020. godine i traje do 25. srpnja 2020. godine

Odgojitelji

Stručni suradnik - rehabilitator

Rehabilitator - odgojitelj

_______________________________________________________________________________________________________

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 18. svibnja 2020. godine, objavljuje

OBUSTAVU NATJEČAJA

Dječji vrtić More, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 18. svibnja 2020. godine, objavljuje obustavu postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja, objavljenog dana 6. ožujka 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića More.

 

___________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 06. ožujka 2020. godine i traje do 14. ožujka 2020. godine

Odgojitelj

________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 11. veljače 2020. godine i traje do 19. veljače 2020. godine

Odgojitelj

______________________________________________________________________________________________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 06. studenoga 2019. godine i traje do 14. studenoga 2019. godine

Odgojitelj

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

u dijelu koji se odnosi na izbor za radno mjesto:

 

 • Stručni suradnik - rehabilitator - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen dana 09. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Predmetni natječaj se poništava jer nijedan od kandidata nije udovoljavao uvjetima natječaja.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 09. listopada 2019. godine i traje do 17. listopada 2019. godine

Fizioterapeut

Stručni suradnik - rehabilitator

Odgojitelj

Pomoćni kuhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, objavljuje da je na temelju prijedloga ravnateljice Upravno vijeće Dječjeg vrtića More na sjednici održanoj dana 30. rujna 2019. godine, donijelo Odluku o neizboru kandidata za radno mjesto Pomoćni kuhar – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. Natječaj će se ponoviti.

Natječaj je objavljen dana 30. srpnja 2019. godine na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2019. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

u dijelu koji se odnosi na izbor za radno mjesto:

 

 • Odgojitelj - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen dana 30. srpnja 2019. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Predmetni natječaj poništava se zbog odustanka kandidata koji su udovoljavali uvjetima natječaja.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 30. srpnja 2019. godine i traje do 07. kolovoza 2019. godine

Odgojitelji

Tajnik

Zdravstveni voditelj

Samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara

Voditelj aktivnosti kinezioloških aktivnosti

Rehabilitator - odgojitelj

Pomoćni kuhar

Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece

____________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,  107/07 i 94/13) i članka 45. Privremenog Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječjeg vrtića More

 

UVJETI:

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 • životopis
 • domovnica
 • dokaz o stručnoj spremi-diploma
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97 i 4/98)
 • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-e
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja):
 1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 2. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

 

Kandidati uz traženu dokumentaciju prilažu program rada ustanove za  četverogodišnje razdoblje.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti predloženi kandidat dužan je priložiti po donošenju  odluke o prijedlogu za imenovanje ravnatelja.

Tražena dokumentacija mora biti priložena u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Na natječaj se mogu  prijaviti kandidati oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima  prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju kao i dokaze  za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17) da uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave  dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18.12.1997. godine, nisu obvezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97, 4/98).

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela potpunu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova se prijava ne razmatra, o čemu se dostavlja pisana obavijest.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave, neposredno u zatvorenoj omotnici ili poštom na adresu: Dječji vrtić More, Upravno vijeće, Marohnićeva 12, 51 000 Rijeka, s naznakom „Javni natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj je objavljen dana 13. siječnja 2019. godine.