logo01.jpg logo02_0.jpg logo03.jpg logo04.jpg logo05.jpg logo06.jpg logo07.jpg logo08.jpg logo09.jpg logo10.jpg logo11.jpgerasmus-logo-sm.jpglogo-ina.jpglogo fakultet

Stručni skup - Prometna preventiva

U sklopu projekta Sigurnost djece u prometu, 24. travnja 2024. godine u Dječjem vrtiću More održan je stručni skup posvećen radu na prometnoj preventivi s djecom ranog i predškolskog uzrasta. Nakon pozdravne riječi ravnateljice Dječjeg vrtića More, Jasne Crnčić, Danijela Žagar, savjetnica pri Uredu pravobraniteljice za djecu, uvela je prisutne u temu prezentirajući stanje sigurnosti djece u prometu te zaključke s konferencije u listopadu 2023.

Pages