logo01.jpg logo02_0.jpg logo03.jpg logo04.jpg logo05.jpg logo06.jpg logo07.jpg logo08.jpg logo09.jpg logo10.jpg logo11.jpgerasmus-logo-sm.jpglogo-ina.jpglogo fakultet

Državna smotra projekta

U Slavonskom brodu održana je Dvodnevna državna smotra projekata u području Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske za RPOO. Odgojiteljice Dječjeg vrtića More Nela Dundović, Tihana Pažin i Suzana Srića sudjelovale su na smotri gdje je bilo prezentirano 20 projekata iz cijele Hrvatske s projektom "Djeca imladi za starije".

Pages