PPO Vidrice

Finderleove stube 1, Rijeka
T. +385 51 515 688
E-mail: vidriceppo@rivrtici.hr