Objava Liste reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 2024./2025. godinu

Listu reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u pedagošku 2024./2025. godinu u Dječji vrtić More možete pogledati ovdje.

Roditelj ima pravo žalbe na listu u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete, a rok za podnošenje žalbi trajat će od 9. do 24. svibnja 2024. godine.

Roditelj koji odustaje od upisa dužan se o tome pisano očitovati  izjavom o odustajanju u razdoblju koje je predviđeno za podnošenje žalbe te istu dostaviti na e-mail adresu: prijava.more@rivrtici.hr

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni 5. lipnja 2024. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More te oglasnoj ploči PPO-a Đurđice.

 

DV More