VIJESTI

Pregled arhive
Prvih 10 dana mjeseca listopada sve četiri skupine podcentra Delfin bavile su se stvaranjem pravilnog
Djeca uključena u sportski program dan su provela u prirodnom ambijentu Stare Sušice
Poštovani roditelji,
U dogovoru s Gradskom knjžnicom Rijeka  (ogranak Trsat), u lipnju 2019.
U suradnji s Centrom za prevenciju kriminaliteta djeca su likovnim izražavanjem iskazali svoj doživlj
Hrvatski olimpijski dan i Europski tjedan sporta obilježen je u sportskim skupinama
PPO BULEVARD *  Trg braće Mažuranića 4 - radi do 28.06.2019.
Agencija za mobilnost i programe EU Erasmus+, Sportski program odobrila je financira
Prepoznajući važnost i potrebu internacionalizacije i promocije cjeloživotnog učenja
Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu PPO Đurđice i PPO Bulevard održat će se 30.08.2019
U Edukacijsko-izložbenom prostoru Centra tehničke kulture Rijeka od 3. do 13.

PROGRAMI

U Dječjem vrtiću More ostvaruju se redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.


UPISI

Dječji vrtić More kao javnu ovlast obavlja poslove vezane uz upis djece u dječji vrtić i ispis djece s vođenjem odgovarajuće dokumentacije.

logo01.jpg logo02_0.jpg logo03.jpg logo04.jpg logo05.jpg logo06.jpg logo07.jpg logo08.jpg logo09.jpg logo10.jpg logo11.jpgerasmus-logo-sm.jpgheader_ampeu_logo_2.png

Dječji vrtić Vidrice na karnevalu

Dječji vrtić Vidrice sudjelovao je na 23. Riječkom karnevalu sa maskom " Ribice i ribari " i koreografijom majke Aleksandre Maraci na pjesmu " Kad naš brod plovi ".

1.jpg       3_0.jpg

Ribice smo malene

što u moru plivamo,

bezbrižne i vesele

ribarima se skrivamo.

Od mreže bježimo,

da nas ne ulove,

premda znamo

da nas ljudi vole.

Tu su i mornari

Pages