logo01.jpg logo02_0.jpg logo03.jpg logo04.jpg logo05.jpg logo06.jpg logo07.jpg logo08.jpg logo09.jpg logo10.jpg logo11.jpgerasmus-logo-sm.jpglogo-ina.jpglogo fakultet

Objava Liste reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 2024./2025. godinu

Listu reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u pedagošku 2024./2025. godinu u Dječji vrtić More možete pogledati ovdje.

Roditelj ima pravo žalbe na listu u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete, a rok za podnošenje žalbi trajat će od 9. do 24. svibnja 2024. godine.

Pages