Upravno vijeće

Sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića More

Odluke i zaključci sa sjednica Upravnog vijeća DV More 

2024. godina

23. sjednica

22. sjednica

 

2023. godina

21. sjednica

20. sjednica

19. sjednica

18. sjednica

17. sjednica

16. sjednica

15. sjednica

14. sjednica

13. sjednica

12. sjednica

11. sjednica

10. sjednica

9. sjednica

8. sjednica

7. sjednica

6. sjednica

5. sjednica

4. sjednica

3. sjednica

2. sjednica

1. sjednica

 

2022. godina

70. sjednica

69. sjednica

68. sjednica

66. sjednica

65. sjednica

64. sjednica

63. sjednica

62. sjednica

61. sjednica

60. sjednica

59. sjednica

58. sjednica

 

2021. godina

31. sjednica

32. sjednica

33. sjednica

34. sjednica

35. sjednica

36. sjednica

37. sjednica

38. sjednica

39. sjednica

40. sjednica

41. sjednica

42. sjednica

43. sjednica

44. sjednica

46. sjednica

47. sjednica 

2020. godina

18. sjednica

19. sjednica

20. sjednica

21. sjednica

22. sjednica

23. sjednica

24. sjednica

25. sjednica

26. sjednica

27. sjednica

28. sjednica

29. sjednica

30. sjednica

2019. godina

1. sjednica

2. sjednica

3. sjednica

4. sjednica

5. sjednica

6. sjednica

7. sjednica

8. sjednica

9. sjednica

10. sjednica

11. sjednica

12. sjednica

13. sjednica

14. sjednica

15. sjednica

16. sjednica

17. sjednica

Pozivi s dnevnim redom

Mandat od 2023. do 2027. godine

1. sjednica Upravnog vijeća

2. sjednica Upravnog vijeća

3. sjednica Upravnog vijeća

4. sjednica Upravnog vijeća

5. sjednica Upravnog vijeća

6. sjednica Upravnog vijeća

7. sjednica Upravnog vijeća

8. sjednica Upravnog vijeća

9. sjednica Upravnog vijeća

10. sjednica Upravnog vijeća

11. sjednica Upravnog vijeća

12. sjednica Upravnog vijeća

13. sjednica Upravnog vijeća

14. sjednica Upravnog vijeća

15. sjednica Upravnog vijeća

16. sjednica Upravnog vijeća

17. sjednica Upravnog vijeća

18. sjednica Upravnog vijeća

19. sjednica Upravnog vijeća

20. sjednica Upravnog vijeća

21. sjednica Upravnog vijeća

22. sjednica Upravnog vijeća

23. sjednica Upravnog vijeća

24. sjednica Upravnog vijeća

25. sjednica Upravnog vijeća

_____________________________

Mandat od od 2019. do 2022. godine

1. sjednica Upravnog vijeća

2. sjednica Upravnog vijeća

3. sjednica Upravnog vijeća

4. sjednica Upravnog vijeća

5. sjednica Upravnog vijeća

6. sjednica Upravnog vijeća

7. sjednica Upravnog vijeća

8. sjednica Upravnog vijeća

9. sjednica Upravnog vijeća

10. sjednica Upravnog vijeća

11. sjednica Upravnog vijeća

12. sjednica Upravnog vijeća

13. sjednica Upravnog vijeća

14. sjednica Upravnog vijeća

15. sjednica Upravnog vijeća

16. sjednica Upravnog vijeća

17. sjednica Upravnog vijeća

18. sjednica Upravnog vijeća

19. sjednica Upravnog vijeća

20. sjednica Upravnog vijeća

21. sjednica Upravnog vijeća

22. sjednica Upravnog vijeća

23. sjednica Upravnog vijeća

24. sjednica Upravnog vijeća

25. sjednica Upravnog vijeća

26. sjednica Upravnog vijeća

27. sjednica Upravnog vijeća

28. sjednica Upravnog vijeća

29. sjednica Upravnog vijeća

30. sjednica Upravnog vijeća

31. sjednica Upravnog vijeća

32. sjednica Upravnog vijeća

33. sjednica Upravnog vijeća

34. sjednica Upravnog vijeća

35. sjednica Upravnog vijeća

36. sjednica Upravnog vijeća

37. sjednica Upravnog vijeća

38. sjednica Upravnog vijeća

39. sjednica Upravnog vijeća

40. sjednica Upravnog vijeća

41. sjednica Upravnog vijeća

42. sjednica Upravnog vijeća

43. sjednica Upravnog vijeća

44. sjednica Upravnog vijeća

45. sjednica Upravnog vijeća

46. sjednica Upravnog vijeća

47. sjednica Upravnog vijeća

48. sjednica Upravnog vijeća

49. sjednica Upravnog vijeća

50. sjednica Upravnog vijeća

51. sjednica Upravnog vijeća

52. sjednica Upravnog vijeća

53. sjednica Upravnog vijeća

54. sjednica Upravnog vijeća

55. sjednica Upravnog vijeća

56. sjednica Upravnog vijeća

57. sjednica Upravnog vijeća

58. sjednica Upravnog vijeća

59. sjednica Upravnog vijeća

60. sjednica Upravnog vijeća

61. sjednica Upravnog vijeća

62. sjednica Upravnog vijeća

63. sjednica Upravnog vijeća

64. sjednica Upravnog vijeća

65. sjednica Upravnog vijeća

66. sjednica Upravnog vijeća

67. sjednica Upravnog vijeća

68. sjednica Upravnog vijeća

69. sjednica Upravnog vijeća

70. sjednica Upravnog vijeća

71. sjednica Upravnog vijeća

72. sjednica Upravnog vijeća

73. sjednica Upravnog vijeća

74. sjednica Upravnog vijeća