Upisi djece u Dječji vrtić More za pedagošku 2019./2020. godinu

Upravno vijeće Dječjeg vrtića More donijelo je Odluku za upis djece u Dječji vrtić More u pedagoškoj 2019./2020. godini prema kojem se

a)  Zahtjevi za nastavak korištenja usluga (dosadašnji korisnici usluga) podnose se:

od 11. do 17. travnja 2019. g. od 12:00 do 18:00 sati

b)  Prijave za upis djece (novoprijavljeni) podnose se:

od 6. do 10. svibnja 2019. g. od 12:00 do 18:00 sati

►  Pravilno podnošenje zahtjeva odnosno prijave podrazumijeva

1.  podnošenje svih potrebnih dokaza navedenih u Odluci o upisu te

2. ispunjavanje:

Gore navedenu dokumentaciju moguće je preuzeti u sjedištu Dječjeg vrtića More, na adresi Marohnićeva 12, Rijeka ili se ista može ispisati s ove internetske stranice.

Dodatne informacije zatražite u sjedištu Dječjeg vrtića More, Podcentar predškolskog odgoja Đurđice, Marohnićeva 12.

Roditelji imaju mogućnost podnijeti prijavu za upis djeteta u sva tri vrtića čiji je osnivač Grad Rijeka: Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More.

 

Obavijest podnositeljima Zahtjeva za nastavak korištenja usluga

 

E-upisi

Mogućnost podnošenja e-zahtjeva otvorena je od 11. travnja 2019. s početkom od 12 sati do zaključno 17. travnja 2019. do 18 sati.

Rezultati upisa