Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića More u pedagoškoj 2023./2024. godini

Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga za pedagošku 2023./2024. godinu

Listu djece koja nastavljaju s korištenjem usluga u Dječjem vrtiću More u pedagoškoj godini 2023./2024. možete pogledati ovdje.

Sukladno propisima djeca su prikazana pod šiframa dobivenim pri zaprimanju Zahtjeva za nastavak korištenja usluga.

Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga podložan je promjenama ovisno o potrebama organiziranja odgojno-obrazovnih skupina u novoj pedagoškoj godini.

...............................................................................................................................................................................................................

Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića More u pedagoškoj 2023./2024. godini zaprimat će se u razdoblju 

     od 13. ožujka (od 8,00 sati) do 17. ožujka 2023. godine (do 16,00 sati).

 

Zahtjev za nastavak korištenja usluga predaje se putem e-obrasca Informacijskog servisa Grada Rijeke.

Upute za korištenje Informacijskog servisa Grada Rijeke

...............................................................................................................................................................................................

Poštovani roditelji,

ukoliko ste prethodnih godina putem Informacijskog servisa Grada Rijeke predavali prijavu za upis ili zahtjev za nastavak korištenja usluga, obrazac zahtjeva za PPO u kojeg je Vaše dijete upisano bit će Vam vidljiv u rubrici „Vaši obrasci (započeti s ispunjavanjem ili poslani)“.

Unutar zahtjeva koji se prikazuje potrebno je odabrati zelenom bojom označen „novi obrazac“ i ispuniti ga.

....................................................................

  • Obavezna dokumentacija:

 

1. ispunjen obrazac zahtjeva za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića More u pedagoškoj 2023./2024. godini  

Napomena: Obrazac zahtjeva će biti integriran u Informacijski sustav Grada Rijeke te vidljiv u roku određenom za njegovu predaju i neće ga biti potrebno preuzimati sa stranica vrtića.

2. ispunjen obrazac izjave o prebivalištu i članovima zajedničkog kućanstva

3. potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva) za dijete zaposlenog/ih roditelja

4. izvadak iz matice rođenih za samohranog/ih roditelja i roditelja iz jednoroditeljske obitelji (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)

 

Cijena se formira sukladno dostavljenoj dokumentaciji. Ukoliko roditelj ne dostavi podatke o prihodima, sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluga u visini najvećeg iznosa utvrđenog Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“, broj 15/21; broj 15/18; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga, „Službene novine Grada Rijeke“, broj 15/21).

  • Za ostvarivanje prava na smanjenje mjesečnog sudjelovanja u punoj cijeni usluga, potrebno je priložiti:

 

 5. potvrdu poslodavca o prosjeku plaće za posljednja 3 mjeseca ili godišnju prijavu poreza za zaposlenog roditelja ili odrezak od mirovine za umirovljenika ili ugovor o radu/potvrdu za dijete roditelja zaposlenog/ih u inozemstvu

 6. potvrdu HZZ-a ili potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana od podnošenja zahtjeva) za dijete nezaposlenog/ih roditelja.

 

U slučaju da roditelj mijenja program u koji je dijete upisano (npr. dijete iz redovitog prelazi u sportski program), naknadno će s ustanovom sklopiti novi ugovor. 

Ukoliko roditelj želi premještaj djeteta iz jednog PPO-a u drugi PPO, u obvezi je na zahtjevu za nastavak korištenja usluga upisati željenu promjenu. Djetetu će se premještaj omogućiti ukoliko za to postoje uvjeti.

 

Ukoliko roditelj želi premještaj djeteta iz jedne ustanove u drugu, odnosno iz Dječjeg vrtića More ili Dječjeg vrtića Sušak u Dječji vrtić Rijeka i obrnuto, potrebno je pristupiti redovitim upisima u tim ustanovama.

 

Podnošenje Zahtjeva s potpunom dokumentacijom podrazumijeva dostavljanje popunjenih obrazaca i prilaganje potrebnih dokaza o navedenim činjenicama.

Roditelji su dužni do trenutka dostave Zahtjeva podmiriti sva svoja dugovanja prema Dječjem vrtiću More, kako bi Zahtjev mogao biti pozitivno riješen!

Samo iznimno, u situaciji kada roditelj iz objektivnih razloga nije u mogućnosti izvršiti prijavu putem e-obrasca Informacijskog servisa Grada Rijeke, zahtjev te svu potrebnu dokumentaciju može predati osobno u sjedištu Ustanove, PPO Đurđice, Marohnićeva 12.

 

Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga vrtića bit će objavljen pod šiframa (šifru čine zadnje tri brojčane oznake urudžbenog broja Zahtjeva) na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči sjedišta PPO Đurđice, Marohnićeva 12, od 3. do 7. travnja 2023. godine.

 

Raspored je podložan promjenama ovisno o potrebama optimalnog organiziranja odgojno-obrazovnih skupina u novoj 2023./2024. pedagoškoj godini. Ustanova zadržava pravo izmjene ponuđenih odgojno-obrazovnih programa i lokacija njihova provođenja s obzirom na broj djece prijavljene za određeni program, primjenu pedagoških standarda, racionalnu organizaciju djelatnosti i slično.