Rezultati upisa

Temeljem obrađenih prijava za upis djece, oformit će se odgojno-obrazovne skupine sukladno važećim standardima.

Povjerenstvo za provedbu upisa utvrđuje prijedlog Liste reda prvenstva slijedom provedenog natječaja za upis djece. Prijedlog Liste reda prvenstva dostavlja se Upravnom vijeću Ustanove. Odluku o upisu djece donosi Upravno vijeće Ustanove.

 

Lista reda prvenstva biti će objavljena na oglasnim pločama svih podcentara predškolskog odgoja 28. svibnja 2019. godine.

 

Konačni rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnim pločama svih podcentara predškolskog odgoja 14. lipnja 2019. godine.

 

Obavijest roditeljima koji su koristili mogućnost prijave za upis djeteta u više ustanova čiji je osnivač Grad Rijeka (Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More)

 

Izjava

 

Mogućnost podnošenja prigovora na Listu reda prvenstva

 

Obavijest o odgovornosti roditelja/skrbnika/udomitelja za neovlašteno korištenje osobnih podataka djece sa objavljenih listi rezultata upisa