Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića More u pedagoškoj 2020./2021.

Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića More u pedagoškoj 2020./2021. godini prikupljaju se u razdoblju od 1. do 5. lipnja 2020. godine.

Potrebna dokumentacija:

  • Ispunjen obrazac Zahtjeva za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića More  ( u dva primjerka)
  • Ispunjen obrazac izjave o prebivalištu i članovima kućanstva
  • Potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva) za dijete zaposlenog/ih roditelja
  • Izvadak iz matice rođenih za samohranog/ih roditelja i roditelja iz jednoroditeljske obitelji (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Zahtjeva)
  • Potvrdu poslodavca o prosjeku plaće za posljednja 3 mjeseca ili godišnju prijavu poreza za zaposlenog roditelja ili odrezak od mirovine za umirovljenika ili ugovor o radu/potvrdu za dijete roditelja zaposlenog/ih u inozemstvu
  • Potvrdu HZZ-a ili potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana od podnošenja Zahtjeva) za dijete nezaposlenog/ih roditelja.

Cijena korištenja usluge se formira sukladno dostavljenoj dokumentaciji.

Ukoliko roditelj ne dostavi podatke o prihodima, sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluga u visini najvećeg utvrđenog iznosa.

U slučaju da roditelj mijenja program u koji je dijete upisano (npr. dijete iz redovitog prelazi u program ranog učenja engleskog jezika ili sportski program „Igrom do sporta“), potrebno je uz zahtjev priložiti ispunjen i potpisan ugovor (u dva primjerka).

Ukoliko roditelj želi premještaj djeteta iz Dječjeg vrtića More u drugu gradsku predškolsku ustanovu ili iz druge gradske predškolske ustanove želi premještaj u Dječji vrtić More , u obvezi je uz zahtjev za nastavak korištenja usluga podnijeti i zahtjev za premještaj u svojoj matičnoj ustanovi. Djetetu će se premještaj omogućiti ukoliko za to postoje uvjeti.

Zahtjev za nastavak moguće je predati:

Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga objavit će se na oglasnim pločama vrtića od 15. do 20. lipnja i na mrežnim stranicama Ustanove (https://more.rivrtici.hr/) u obliku rasporeda sa šiframa (urudžbeni broj Zahtjeva za nastavak).

Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.

Roditelji su dužni do 1. lipnja 2020. godine podmiriti sva dugovanja koja imaju prema Dječjem vrtiću More te ukoliko računi ne budu podmireni dijete neće imati mogućnost korištenja nastavka usluga.