E-upisi

Upisi djece u Dječji vrtić More za pedagošku 2020./2021. godinu mogući su putem elektroničke prijave roditelja u Informacijskom servisu Grada Rijeke gdje ćete naći i upute za ispunjavanje online obrazaca.

Dodatne upute za korištenje.