Obavijest o zaprimanju zahtjeva za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića More u pedagoškoj 2021./2022. godini

Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića More u pedagoškoj 2021./2022. godini (u daljnjem tekstu: Zahtjev) zaprimat će se u tjednu od 17. do 21. svibnja 2021. godine.

Zahtjev se podnosi:

Potrebna dokumentacija:

 1. Ispunjen obrazac Zahtjeva za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića More u pedagoškoj 2021./2022. godini (u tri primjerka ukoliko se dostavlja preporučenom pošiljkom)
 2. Ispunjen obrazac Izjave o prebivalištu i članovima kućanstva
 3. Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva) za dijete zaposlenog/ih roditelja
 4. Izvadak iz matice rođenih za samohranog/ih roditelja i roditelja iz jednoroditeljske obitelji (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)
 5. Potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednja 3 mjeseca ili godišnja prijava poreza za zaposlenog roditelja ili odrezak mirovine za umirovljenika ili ugovor o radu/potvrda za dijete roditelja zaposlenog/ih u inozemstvu
 6. Potvrda HZZ-a ili potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana od podnošenja zahtjeva) za dijete nezaposlenog/ih roditelja.

Napomene:

Cijena usluge formira se sukladno dostavljenoj dokumentaciji.

Ukoliko roditelj ne dostavi podatke o prihodima, sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluga u visini najvećeg utvrđenog iznosa.

 • U slučaju kad roditelj mijenja program u koji je dijete upisano (npr. dijete iz redovitog prelazi u sportski program), potrebno je Zahtjevu priložiti ispunjen i potpisan Ugovor, (u tri primjerka ukoliko se dostavlja preporučenom pošiljkom):
 1. Ugovor - Program ranog učenja engleskog jezika
 2. Ugovor - Sportski program „Igrom do sporta“
 3. Ugovor - Program održivog razvoja „Odgoj za održivi razvoj“
 4. Ugovor - Integrirani glazbeni program
 • Ukoliko roditelj traži premještaj u drugu gradsku predškolsku ustanovu ili iz druge gradske predškolske ustanove  u Dječji vrtić More, u obvezi je u obje gradske predškolske ustanove, podnijeti:  
 1. Zahtjev za nastavak korištenja usluga Vrtića (u tri primjerka ukoliko se dostavlja preporučenom pošiljkom)
 2. Zahtjev za premještaj
 3. ostalu dokumentaciju.

Napomena: premještaj će biti moguć ukoliko za to postoje uvjeti. U slučaju prijelaza djeteta iz jedne gradske predškolske ustanove u drugu, roditelji su dužni prije ispisa djeteta (do konca pedagoške godine) podmiriti sva dugovanja, o namjeri ispisa obavijestiti odgojitelja te potpisati ispisnicu najkasnije dan prije namjeravanog prekida korištenja usluga. 

Podnošenje Zahtjeva s potpunom dokumentacijom podrazumijeva dostavljanje popunjenih obrazaca i prilaganje potrebnih dokaza o navedenim činjenicama.

Roditelji su dužni do trenutka dostave Zahtjeva podmiriti sva svoja dugovanja prema Dječjem vrtiću More kako bi Zahtjev mogao biti pozitivno riješen!

Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga Vrtića bit će objavljen pod šiframa (šifru čine zadnje tri brojčane oznake urudžbenog broja Zahtjeva) na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči sjedišta PPO Đurđice, Marohnićeva 12, od 1. do 6. lipnja 2021. godine.

Raspored je podložan promjenama ovisno o potrebama optimalnog organiziranja odgojno-obrazovnih skupina u novoj 2021./2022. pedagoškoj godini.

Svi potrebni obrasci uskoro će biti dostupni za preuzimanje s mrežnih stranica Dječjeg vrtića More: https://more.rivrtici.hr