Podnošenje Zahtjeva za nastavkom korištenja usluga prijavom u Informacijski servis Grada Rijeke

Predaja Zahtjeva za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića More u pedagoškoj 2022./2023. godinu mogući su putem elektroničke prijave roditelja u Informacijskom servisu Grada Rijeke gdje ćete naći i upute za ispunjavanje online obrazaca.

Prijave će se zaprimati u razdoblju od 14. ožujka u 08:00 sati do 18. ožujka u 16:00 sati

Dodatne upute za korištenje.