Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića More u pedagoškoj 2024./2025. godini

Poštovani roditelji djece koja prelaze u Dječji vrtić More,

uplatnica za beskamatni predujam u iznosu od 25,00 eura upućena Vam je putem elektroničke pošte.

U razdoblju od 27. do 29. ožujka 2024. godine u obavezi ste pristupiti potpisivanju ugovora u sjedište Dječjeg vrtića More kojeg će dijete polaziti od 1. rujna 2024. godine.

Molimo Vas da tom prilikom dostavite potrebnu dokumentaciju:

**************************************************************************************************************************

Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga

Poštovani roditelji,

raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga u pedagoškoj godini 2024./2025. možete pogledati ovdje. Roditelji djece kojima je odobren prijelaz u drugi vrtić dužni su predati upisnu dokumentaciju. Potrebne informacije možete pronaći na sljdedećem linku.

Roditelji djece kojima je odobren prijelaz u Dječji vrtić More imaju obvezu platiti beskamatni predujam u iznosu od 25,00 eura. Uplatnica će roditeljima biti upućena putem e pošte. 

U razdoblju od 27. 3. do 29. 3. 2024. u vremenu između 9 i 12 h, roditelj je obvezan dostaviti dokaz o uplati i potrebnu upisnu dokumentaciju, te potpisati ugovor za novu pedagošku godinu.

*****************************************************************************************************************************************

Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića More za pedagošku 2024./2025. godinu zaprimat će se u razdoblju

od 26. veljače (od 8,00 sati) do 1. ožujka 2024. godine (do 16,00 sati).

Zahtjev za nastavak korištenja usluga dostavlja se putem e-obrasca Informacijskog servisa Grada Rijeke.           

 

- (Upute za korištenje Informacijskog sustava Grada Rijeke)

 

Ukoliko roditelj želi premještaj djeteta iz jednog PPO-a (Podcentra predškolskog odgoja) u drugi PPO (unutar ustanove) u obvezi je na zahtjevu za nastavak korištenja usluga upisati željenu promjenu. Uz zahtjev za nastavak korištenja usluga nije potrebno prilagati dodatnu dokumentaciju.

 

Ukoliko roditelj želi premještaj djeteta iz Dječjeg vrtića More u drugu predškolsku ustanovu čiji je osnivač Grad Rijeka (Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak), u obvezi je podnijeti dva zahtjeva za nastavak korištenja usluga (za ustanovu koju dijete pohađa i ustanovu za koju iskazuje želju za prelaskom) te uz oba priložiti ispunjen zahtjev za premještaj.

 

Djetetu će se omogućiti promjena programa ili odgojno-obrazovne skupine ukoliko u ustanovi postoje uvjeti za takav premještaj. Po utvrđenim promjenama, premještaj se može odobriti i djetetu upisanom u drugu predškolsku ustanovu čiji je osnivač Grad Rijeka, ukoliko za to postoje uvjeti.

 

Roditelji su dužni do trenutka dostave zahtjeva podmiriti sva svoja dugovanja prema Dječjem vrtiću More, kako bi zahtjev mogao biti pozitivno riješen.

Samo iznimno, u situaciji kada roditelj iz objektivnih razloga nije u mogućnosti podnijeti zahtjev putem e-obrasca Informacijskog servisa Grada Rijeke, može ga dostaviti osobno u sjedište Dječjeg vrtića More, Marohnićeva 12.

 

Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga vrtića bit će objavljen pod šiframa (šifru čine zadnje tri brojčane oznake urudžbenog broja zahtjeva) na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči u PPO-u Đurđice, Marohnićeva 12, 14. ožujka 2024. godine.

 

U slučaju kada roditelj mijenja program u koji je dijete upisano (npr. dijete iz redovitog prelazi u sportski program), naknadno će s ustanovom sklopiti novi ugovor. 

Raspored je podložan promjenama ovisno o potrebama optimalnog organiziranja odgojno-obrazovnih skupina u 2024./2025. pedagoškoj godini. Ustanova zadržava pravo izmjene ponuđenih odgojno-obrazovnih programa i lokacija njihova provođenja s obzirom na broj djece prijavljene za određeni program, primjenu pedagoških standarda, racionalnu organizaciju djelatnosti i slično.