Zahtjevi za nastavak

Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića More u pedagoškoj 2022./2023. godini zaprimat će se u razdoblju od 14. do 18. ožujka 2022. godine.

 

Zahtjev se podnosi:

 

Potrebna dokumentacija:

  1. Ispunjen obrazac Zahtjeva za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića More u pedagoškoj 2022./2023. godini (u tri primjerka ukoliko se dostavlja preporučenom pošiljkom)
  2. Ispunjen obrazac Izjave o prebivalištu i članovima kućanstva
  3. Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva) za dijete zaposlenog/ih roditelja
  4. Izvadak iz matice rođenih za samohranog/ih roditelja i roditelja iz jednoroditeljske obitelji (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)
  5. Potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednja 3 mjeseca ili godišnja prijava poreza za zaposlenog roditelja ili odrezak mirovine za umirovljenika ili ugovor o radu/potvrda za dijete roditelja zaposlenog/ih u inozemstvu
  6. Potvrda HZZ-a ili potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana od podnošenja zahtjeva) za dijete nezaposlenog/ih roditelja.

Napomene:

Cijena usluge formira se sukladno dostavljenoj dokumentaciji.

Ukoliko roditelj ne dostavi podatke o prihodima, sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluga u visini najvećeg utvrđenog iznosa.

U slučaju kad roditelj mijenja program u koji je dijete upisano (npr. dijete iz redovitog prelazi u sportski program), naknadno će s ustanovom sklopiti novi ugovor. 

Premještaj djeteta unutar Dječejg vrtića More

  • Ukoliko roditelj traži premještaj djeteta iz jednog vrtića (PPO-podcentra) Dječjeg vrtića More u drugi podcentar iste predškolske ustanove u obvezi je na zahtjevu za nastavak korištenja usluga upisati željenu promjenu. Djetetu će se premještaj omogućiti ukoliko za to postoje uvjeti.

Premještaj djeteta iz jedne odgojno-obrazovne ustanove u drugu kojima je osnivač Grad Rijeka

  • Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić More od 28. veljače 2022. godine brisan je stavak 3. članka 36. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić More te roditelji korisnici usluga u vrijeme podnošenja Zahtjeva za nastavak korištenja usluga nemaju više mogućnost premještaja djeteta iz jedne odgojno-obrazovne ustanove kojoj je osnivač Grad Rijeka u drugu.
  • Ukoliko roditelj želi premjestiti dijete iz jedne ustanove u drugu, odnosno iz Dječjeg vrtića More u Dječji vrtić Sušak ili u Dječji vrtić Rijeka i obrnuto, ima mogućnost pristupiti redovnim upisima te podnijeti prijavu za upis u željenu odgojno-obrazovnu ustanovu i PPO u razdoblju od 7. do 15. travnja 2022. godine. 

Podnošenje Zahtjeva s potpunom dokumentacijom podrazumijeva dostavljanje popunjenih obrazaca i prilaganje potrebnih dokaza o navedenim činjenicama.

Roditelji su dužni do trenutka dostave Zahtjeva podmiriti sva svoja dugovanja prema Dječjem vrtiću More kako bi Zahtjev mogao biti pozitivno riješen!

Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga Vrtića bit će objavljen pod šiframa (šifru čine zadnje tri brojčane oznake urudžbenog broja Zahtjeva) na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči sjedišta PPO Đurđice, Marohnićeva 12, od 29. ožujka do 5. travnja 2022. godine.

Raspored je podložan promjenama ovisno o potrebama optimalnog organiziranja odgojno-obrazovnih skupina u novoj 2022./2023. pedagoškoj godini.

Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga za pedagošku 2022./2023. godinu