Provedena vježba evakuacije i spašavanja u PPO-U Bulevard

U skladu s Planom evakuacije i spašavanja Dječjeg vrtića More 16. svibnja 2024. godine u PPO-u Bulevard održana je vježba evakuacije i spašavanja u suradnji sa JVP-om Grada Rijeke. Vježba je započela u 10:45 sati te su djeca nakon uzbunjivanja sa odgojiteljicama mirno izašla na dvorište vrtića. Tema vježbe bilo je gašenje požara. Vježba je provedena s ciljem provjere osposobljenosti djelatnika za postupanje u slučaju izvanrednih situacija, kao i provjere valjanosti predviđenih pravaca evakuacije. Vježbu je vodila samostalna referentica zaštite na radu i zaštite od požara, zdravstvena voditeljica i voditeljica PPO-a Bulevard. Vježba je uspješno provedena, bez ozljeđivanja sudionika vježbe evakuacije i spašavanja. Djelatnici i djeca uspješno su proveli vježbu evakuacije krećući se prema sigurnim mjestima korištenjem unaprijed planiranih evakuacijskih puteva i izlaza. U vježbi su sudjelovala djeca svih odgojno obrazovnih skupina. Ovo je ujedno bila prilika za dodatnom edukacijom djece o djelovanju vatrogasaca. Nakon provedene vježbe, djelatnici PPO-a Bulevard imali su priliku gasiti požar prijenosnim vatrogasnim aparatom. Vatrogasci JVP Grada Rijeke izdvojili su vrijeme za druženje sa djecom nakon vježbe. Na oduševljenje sve djece dječjeg vrtića, djeca su imala prilike isprobati vatrogasnu vježbu u kojoj je cilj bio pogoditi vatrogasnu bocu vodenim mlazom pomoću vatrogasne brentače. Sva djeca su uspješno izvršila vježbu. Nakon izvršenja vježbe, djeca su razgledala vatrogasno vozilo i opremu koju vatrogasci koriste u svom radu.

Zahvaljujemo JVP Grada Rijeke na suradnji.