Programi

Posebni programi

Odgoj za održivi razvoj

Dijete različitim vještinama ovladava rano kako bi moglo razumjeti svijet koji ga okružuje. Upija utjecaje  društva, uči o okruženju, usvaja socijalne odnose, uočava uzročno posljedične veze, te prihvaća i izgrađuje kulturu u kojoj odrasta. Samo usvajanje znanja o ekologiji nije dovoljno jer ne dovodi do dubljeg razumijevanja i prepoznavanja problema okoliša, te ne navodi na odgovorno ponašanje prema prirodi.  Period ranog djetinjstva je vrijeme intenzivnog učenja, usvajanja znanja, vještina i navika, te formiranja vrijednosti i stavova koje su temelji za cjeloživotno učenje svakog pojedinca. Stoga je važno je važno iskoristiti ovaj razvojni period u kojem su djeca prirodno zainteresirana i osjetljiva na okruženje u kojem žive.

Rano učenje engleskog jezika

Cilj programa je iskoristiti povoljan razvojni period za situacijsko učenje engleskog jezika u kojem dijete upoznaje, razumije i smisleno koristi strani jezik u nizu različitih aktivnosti i situacija. Sadržaj i aktivnosti planiraju se u skladu s potrebama i interesima djeteta. Na osnovu praćenja interesa djece odgojitelj kreira odgojno obrazovni rad, stvara poticajno okruženje i osigurava resurse za usvajanje drugog jezika poštujući didaktičke principe, dob i mogućnosti djece. Kroz program ranog učenja engleskog jezika odgojitelji djeci omogućuju razvoj interkulturalnih kompetencija, upoznavanje svoje kulture i kulture engleskog govornog područja. Korištenjem različitih izvora učenja odgojitelji djeci šalju poruku o prednostima korištenja različitih resursa u procesu usvajanja novih znanja.

Igrom do sporta

Redoviti program obogaćen sadržajima iz sporta "Igrom do sporta" verificiralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a namijenjen je djeci predškolskog uzrasta od navršene treće godine života do polaska u školu te integriran u cjelodnevni odgojno-obrazovni rad, a provode ga odgojitelji skupine u suradnji s kineziologom.

Cilj programa je zadovoljiti djetetovu biotičku potrebu za kretanjem i igrom. Program se planira i realizira uvažavajući specifičnosti odgojne skupine djece te mogućnosti i sposobnosti pojedinca te se na taj način utječe na pravilan rast i razvoj svakog djeteta. Djeca vježbanjem razvijaju dišni i srčano-žilni sustav te smanjuju potkožno masno tkivo, razvijaju bazične motoričke sposobnosti (koordinacija, snaga, gibljivost, ravnoteža, brzina, preciznost..), usvajaju i usavršavaju motorička znanja i dostignuća, stvaraju pozitivnu sliku o sebi, razvijaju socijalne kompetencije/vještine, usvajaju zdrave prehrambene i higijenske navike te stvaraju naviku za svakodnevnim tjelesnim vježbanjem.

Uz svakodnevnu aktivnost tjelesnog vježbanja programom su predviđeni i izleti te posjete sportskim klubovima, druženje sa sportašima, ljetovanja/zimovanja te sudjelovanja u različitim sportsko-rekreativnim manifestacijama.

Svrha ovog programa je omogućiti svakom djetetu koje ga polazi da iz vrtića izađe zdravo, zadovoljno, veselo i puno novih spoznaja.

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Desetodnevni program

Istraživači šumske čarolije

Cilj programa je omogućiti djeci usvajanje zdravih životnih navika kretanja u prirodi i upoznavanje prirode neposrednim iskustvom. Kretanje je osnovna potreba djeteta i ima značajnu ulogu u jezičnom, socijalnom i kognitivnom razvoju. Obzirom da je dijete aktivno i znatiželjno biće koje uživa istražujući svijet oko sebe i tijekom tog procesa aktivno uči, priroda je ambijent koji mu nudi obilje mogućnosti. U prirodi djeca stječu znanja o sebi, drugima i okruženju u kojem žive, usvajaju nove vještine kroz različite oblike kretanja. Priroda djeci nudi mogućnost razvoja pozitivnih emocija i stavova usmjerenih na etički i ekološki način ponašanja i življenja u zajednici. Boravkom u prirodi djecu omogućujemo da prirodu upoznaju i zavole što je temelj za razvoj ekološke svijesti i odgovornog ponašanja prema prirodi.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kraći program

Igrom do škole

Znanja, vještine i stavovi nužni za čitanje i pisanje se usvajaju postupno, kroz igru, vodeći brigu o mogućnostima i trenutnim interesima djece. Čitanju i pisanju treba pristupiti sistematično obzirom na činjenicu da su ove aktivnosti osnova uspješnog školovanja djece. Složenost procesa čitanja i pisanja zahtijeva pomno planiranje i dobru metodičku organizaciju kako bi djeca imala priliku na prirodan način steći potrebne kompetencije. Čitanje i pisanje treba osloboditi stresa i učiniti ih djeci primamljivim aktivnostima kojima će pristupati s radošću. Učenje čitanja i pisanja u ranoj dobi nije problem ako se uključe bogati osjetni podražaji, emocije i kretanje.