PPO Đurđice

Marohnićeva 12, Rijeka
T. +385 51 431 875
djurdjiceppo@rivrtici.hr

 

PPO ĐURĐICE (Marohnićeva 12) *  DEŽURAN je tijekom srpnja i kolovoza 2019.g za svu djecu naših podcentara

____________________________________________________________________________________________________________