Upisi djece u Dječji vrtić More u pedagoškoj 2022./2023. godini

Poštovani roditelji,

Upravno vijeće Dječjeg vrtića More donijelo je na svojoj sjednici održanoj 1. travnja 2022. godine Odluku o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić More za pedagošku 2022./2023. godinu.

Više informacija o upisima djece u Dječji vrtić More za pedagošku 2022./2023. godinu možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://more.rivrtici.hr/redovni-upisi.

DV More