PROJEKT URBANI VRTOVI I STEAM AKTIVNOSTI

U ime DV More ravnateljica Jasna Crnčić sudjelovala je 03.06.2022. g. na predstavljanju DV More i Grada Rijeke te potpisala Ugovor o provedbi Projekta K2 „Teaching STEAM through Urban Garden Based Learning in the kindergarden“ (Poučavanja STEAM-a putem urbanog vrtlarenja u vrtiću) - veliko suradničko partnerstvo. Predstavljanju i potpisivanju prisustvovala je  i odgojiteljica Dora Pribanić kao koordinatorica odgojiteljica koje će sudjelovati u provedbi projekta. Partneri projekta su: 1. Akata Makata – Grčka (koordinator) 2. Kairos Consorzio di Cooperative Sociali – Italija 3. DV More –  Grad Rijeka R Hrvatska 4. Stando ltd – Cipar 5. Projekt UTOPIA KOIN.S. EP – Cipar 6. Avrupa Yenilikci Toplum Dernei - Turska

 

   

Cilj projekta je podučavanje STEAM-a korištenjem praktičnih aktivnosti na urbanim vrtovima i integracijom permakulturnih vrijednosti. Sudionici na projektu su odgajatelji koji su izrazili želju za sudjelovanjem te djeca, a dobiti će priliku upoznati se s prostorom vrta kao bogatim okruženjem za podučavanje i učenje kroz nastavni plan i program, posebno na STEAM polju. Razmišljanja o ekološkoj i socijalnoj pravednosti uokvirit će sve aspekte projekta, s posebnim naglaskom na mjesto, grad iz kojeg dolaze (osobni, kulturni i geografski položaj i identitet) u obrazovanju u vrtu. Opsežan angažman u vrtlarskim praksama, aktivnosti pripreme hrane i kritički dijalog bit će pedagoški načini istraživanja tijekom cijelog projekta.

Ideja je podržati, proširiti postojeće inicijative ili potaknuti nove akcije vezane uz 17 ciljeva održivog razvoja (SDG) u obrazovanju, a posebno u predškolskoj ustanovi.

Projektni konzorcij predan je ideji cjeloživotnog učenja, usavršavanja osoblja, proširenja njihovog iskustva, pružanja mogućnosti mlađem osoblju da steknu dragocjeno iskustvo za daljnji napredak i omogućavanja starijim članovima osoblja da se ponovno osposobe.

PROJEKTNE INOVACIJE

Projekt je inovativan po tome što nema puno postojećeg materijala koji je sadržajan u prirodi koji primjenjuje postupke učenja u vrtu u STEAM-u u vrtiću.

DV More će doprinijeti kao dječji vrtić svojom stručnošću kroz cijeli projekt.

Rezultati koji će uslijediti nakon završetka projekta su

1. Priručnik najboljih praksi o učenju u vrtu i razvoju obrazovnog materijala

2. UrbSTEAM Online alat s resursima za edukatore

3. Razvoj interaktivne platforme UrbSTEAM

Projekt traje dvije godine. 23.349,00eur sredstva koja su dodijeljena utrošiti će se za potrebna sredstva i odlazak tri odgojiteljice na višednevnu edukaciju u Larissu.