Poziv na Festival održivosti 2022.

Draga djeco i roditelji,

pozivamo vas da nas posjetite na Festivalu održivosti 2022. na kojem sudjelujemo u dječjem programu.

DJEČJI PROGRAM – Subota 10.09.2022.

  • 10-13h ‣ Igre u prirodi s prirodom - predškolska djeca i rana školska dob - Udruga Regoč
  • 13-15h ‣ Gradski vrt - predškolska djeca i rana školska dob - Dječji vrtić More / PPO Kvarner
  • 15-17h ‣ Palačinke s Orehovićem - djeca 7-11 god. - Udruga Orehović
  • 10-12h / 13-15h ‣ Program osnaživanja mladih od 12-15 god. - Shaku Raniga i mladi animatori

 

Djeca i odgojitelji Programa održivog razvoja

Dječji vrtić More, podcentar Kvarner