Objava Liste s konačnim rezultatima upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 2022./2023. godinu

Listu s konačnim rezultatima upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 2022./2023. godinu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu održat će se 31.kolovoza 2022. u 17h u vrtiću koji će dijete pohađati.