Objava Liste reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 2022./2023. godinu

Listu reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u pedagošku 2022./2023. godinu u Dječji vrtić More možete pogledati ovdje.

Roditelj ima pravo prigovora na listu u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete, a rok za podnošenje prigovora trajat će od 23. do 25. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni 10. lipnja 2022. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More te oglasnoj ploči PPO-a Đurđice.