Obavijest

Obavještavamo roditelje koji podnose Prijave za upis djece u Dječji vrtić More da su otklonjene tehničke poteškoće sa zaprimanjem Prijava na e-mail: more@rivrtici.hr te je e-mail ponovo u funkciji.