LUMS

PPO Delfin sudjelovao je na manifestaciji  Likovnom umjetnošću mijenjamo svijet u organizaciji Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci i Primorsko-goranske županije. Poticaj za likovno stvaralaštvo djeca su pronašla u vodi, prirodi i društvu, te osvojila pohvale i generacijske nagrade.