Konačni rezultati upisa

Konačne rezultate upisa za pedagošku 2021./2022. godinu možete pogledati ovdje. U svrhu zaštite osobnih podataka djeca su na listi prikazana pod šiframa (zadnje tri brojke urudžbenog broja Prijave), koje ste dobili putem elektroničke pošte prilikom zaprimanja prijave za upis djeteta.

Roditeljski sastanci za roditelje novoupisane djece održat će se 31. kolovoza 2021. u 17h u vrtiću u koje je dijete upisano.

Mole se roditelji koji odustaju od upisa u Dječji vrtić More da ispunjenu Izjavu dostave putem e-maila: more@rivrtici.hr .