Izdavanje mišljenja o psihofizičkom stanju djeteta

Izdavanje mišljenja o psihofizičkom stanju djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole

Poštovani roditelji,

za potrebe utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole, a prema Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva (Narodne novine, 67/14, 63/20), mišljenja se izdaju na sljedeći način.

Za roditelje koji traže prijevremeni upis djeteta potrebno je podnijeti pisani Zahtjev za izdavanje potvrda i mišljenja do 15.2.2024. Mišljenje o psihofizičkom stanju djeteta moći ćete preuzeti kod odgojitelja 15.3.2024.

Ukoliko škola, nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta s utvrđenim teškoćama u razvoju, traži mišljenje stručnog tima vrtića za dijete, roditelji trebaju podnijeti pisani Zahtjev za izdavanje potvrda i mišljenja.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića More i predati elektronskom poštom: more@rivrtici.hr