Donacija Učiteljskog fakulteta

Dana 15.06. DV More posjetili su dekan izv.prof.dr.sc Darko Lončarić i tajnik Željko Ševerdija Učiteljskog fakulteta u Rijeci. U ime Učiteljskog fakulteta dekan i tajnik predali su ravnateljici Jasni Crnčić donaciju: dva prijenosna računala te stručnu literaturu za usavršavanje odgajatelja. DV More ima povijest suradnje s Učiteljskim fakultetom u Rijeci te je ujedno i vježbaona za studente navedenog fakulteta. Buduća uzajamna suradnja izuzetno je bitna, a njegovanjem iste razvijati kompetenciju i perspektivu mladih stručnjaka odgajatelja.