Narodne priče

Govore o odnosima među ljudima, u obitelji i društvu. One su često pisane na šaljiv način i tijekom vremena su doživljavale samo jezične transformacije radi lakšeg razumijevanja.

Djed i repa

Predlažemo još jednu veselu narodnu priču Djed i repa koja će očarati i velike i male.

Virtualna verzija slikovnice:

 

 Animacija priče Djed i repa:

  • Napomena: ako isključite zvuk omogućit ćete djetetu da samo prepičava priču po redoslijedu radnje.

 

Pošla koka u dućan

Za početak smo pripremili narodnu priču Pošla koka u dućan za koju smo uvjereni da se djeci jako sviđa. Ponavljanje radnje u priči omogućuje da se djeca aktivno uključe i osjećaju kao pravi čitači. Priča se može interpretirati uz jednostavno izrađene lutke kako bi omogućila veću uključenost. Na temelju ove narodne priče nastala je proširena verzija pod nazivom KOKA KOKONE od autora Enesa Kiševića i Sanje Rašček. Ovu slikovnicu nismo našli u e obliku kao ni predstavu GKL Rijeka, ali to možemo realizirati nakon mjera socijalne distance ukoliko priča probudi interes djece.

Pošla koka u dućan