Sreća je...

       

   Vrtić Kvarner, A.A., "Prijateljstvo"                                 Vrtić Kvarner, N.F., "Božić"

       

  Vrtić Kvarner, L.S., "Sreća je kada idem s                 Vrtić Kvarner, P.G., "Nogomet"

            mamom i tatom u zoološki"