Konačni rezultati upisa za pedagošku 2020./2021. godinu

Poštovani roditelji,

sukladno Odluci o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić More za pedagošku 2020./2021. godinu Konačni rezultati upisa objavljeni su 20. srpnja 2020. godine na oglasnoj ploči PPO-a Đurđice, Marohnićeva 12. Konačne rezultate upisa sa šiframa (urudžbeni broj Prijave) možete pogledati ovdje.

Roditeljski sastanak i potpisivanje ugovora za roditelje novoupisane djece održat će se 31. kolovoza 2020. godine u 17 sati u prostorima vrtića u koji je dijete upisano.