Natječaji

13.01 2019.
Temeljem članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,  107/07 i 94/13) i članka 45. Privremenog Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića More   UVJETI: Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja....