Natječaji

13.01 2019.
Temeljem članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,  107/07 i 94/13) i članka 45. Privremenog Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More raspisuje N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja  Dječjeg vrtića More