Državna smotra projekta

U Slavonskom brodu održana je Dvodnevna državna smotra projekata u području Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske za RPOO. Odgojiteljice Dječjeg vrtića More Nela Dundović, Tihana Pažin i Suzana Srića sudjelovale su na smotri gdje je bilo prezentirano 20 projekata iz cijele Hrvatske s projektom "Djeca imladi za starije". Neki od ciljeva projekta su aktivno sudjelovanje djece u zajednici kao ravnopravni članovi društva, poticanje empatije, razumijevanje potreba i osjećaja prema starijim ljudima, poticanje i razvijanje demokratskih načina odlučivanja te stvaranje uvjeta za odlučivanje djece i njihovu participaciju u zajedničkim aktivnostima. Kod djece se razvijala i inicijativnost i poduzetnost, demokratski odnosi,  samoiniciranje i samoorganiziranje te socijalne vještine. Kroz projekt se moglo vidjeti kako se glazbom dolazi do postavljenih ciljeva.