Igra: Nijemi film

Djeci pustimo film u trajanju do 10 minuta, bez zvuka. Zadatak je pažljivo pogledati film. Po završetku filma djecu podijelimo u parove ili grupe. Svaka grupa ima zadatak odglumiti i prepričati ono što misli da se u filmu događalo. Zatim ponovo pustite film, ovaj put s uključenim zvukom. Razgovaramo s djecom o sličnostima i razlikama njihove priče i priče koja je na filmu ispričana.