ERASMUS + PROJEKT U NAŠEM VRTIĆU

Prepoznajući važnost i potrebu internacionalizacije i promocije cjeloživotnog učenja odgojno-obrazovnih djelatnika vrtića, prijavili smo se na Natječaj Agencije za mobilnost i programe EU Erasmus+ te dobili financijsku potporu za provedbu europskog projekta u našem vrtiću.      

U kategoriji Ključna aktivnost 1 (KA 1) za programe mobilnosti u svrhu učenja za pojedince, projekt "Prvi koraci – First steps" provodit će se od 01.06.2019.-31.5. 2021. godine. Nositelji projekta su: ravnateljica, stručni suradnici  te šest odgojitelja. Projekt obuhvaća deset mobilnosti u Sloveniji, Grčkoj, Italiji i Nizozemskoj, na kojima će sudjelovati nositelji projekta i stjecati kompetencije za kvalitetnije ostvarenje ciljeva planiranih u Europskom razvojnom planu DV More. Ciljevi projekta su uvođenje aktivnosti koje potiču razvoj STEM kompetencija u svakodnevnu igru i učenje djece te razvoj ekološke osviještenosti i brige za okoliš od najranije dobi.

Nadamo se da je ovaj projekt tek početak međunarodnog i projektnog iskustva te će doprinijeti daljnjem povezivanju i umrežavanju na institucionalnoj i osobnoj profesionalnoj razini.